Totalitarianism and the dictatorship of idea in Animal farm by George Orwell
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
426 94
Ultima descărcare din IBN:
2022-11-26 00:55
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
821.111-31.09 (5)
Literatură engleză (93)
SM ISO690:2012
BOSÎI, Cristina. Totalitarianism and the dictatorship of idea in Animal farm by George Orwell. In: Un veac de conflagrații: realitate și ficțiune. Ediția a 7-a, 8 iunie 2018, Chişinău. Chișinău, Republica Moldova: Departamentul de Literatură Universală și Comparată, USM, 2019, pp. 240-243. ISBN 978-9975-72-366-4.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Un veac de conflagrații: realitate și ficțiune
Ediția a 7-a, 2019
Conferința "Un veac de conflagrații: realitate si ficțiune"
Chişinău, Moldova, 8 iunie 2018

Totalitarianism and the dictatorship of idea in Animal farm by George Orwell

CZU: 821.111-31.09

Pag. 240-243

Bosîi Cristina
 
Universitatea de Stat din Moldova
 
Disponibil în IBN: 15 ianuarie 2021


Rezumat

Articolul propus conține o cercetare succinta a fenomenului totalitarismului si a dictaturii ideii descrise in romanul Ferma Animalelor de George Orwell. Au fost menționate elementele esențiale ale regimului totalitar atacate aspru de către scriitorul englez si consecințele negative ale acestei guvernări. De asemenea s-a făcut o revizuire a satirei politice, inclusiv a personajelor si acțiunilor acestora, prin prisma cărora Orwell a prezentat puterea de manipulare a dictaturii totalitare.

The article contains a concise research of the phenomenon of totalitarianism and the dictatorship of idea described in the novel Animal Farm by George Orwell. There were outlined the essential elements of the totalitarian regime which were harshly attacked by the English author as well as the negative consequences of this government. There was also revised the political satire, including its characters and their actions, through which Orwell illustrated the power of manipulation of the totalitarian dictatorship.

Cuvinte-cheie
stat, societate, dictatură, totalitarism, satira politica, revoluţie, egalitate,

state, society, dictatorship, totalitarianism, political satire, revolution, equality