Методические рекомендации для работы над системой персонажей в процессе преподавания русской классики XIX века
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
105 0
SM ISO690:2012
КОЛЕСНИК, Любовь. Методические рекомендации для работы над системой персонажей в процессе преподавания русской классики XIX века . In: Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământuluiMaterialele conferinței științifice anuale a profesorilor și cercetătorilor UPS „Ion Creangă”. Seria 20, Vol.3, 22-23 martie 2018, Chișinău. Chișinău, Republica Moldova: UPS „Ion Creangă”, 2018, pp. 164-173. ISBN 978-9975-46-374-4; 978-9975-46-377-5.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământului
Seria 20, Vol.3, 2018
Conferința "Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământului"
Seria XXI, Chișinău, Moldova, 22-23 martie 2018

Методические рекомендации для работы над системой персонажей в процессе преподавания русской классики XIX века


Pag. 164-173

Колесник Любовь
 
Государственный педагогический университет имени Иона Крянгэ
 
Disponibil în IBN: 12 ianuarie 2021


Rezumat

The article is devoted to the description of the term "secondary characters" and to the methods of working on them in the gymnasium with Russian language of instruction. The article reveals the role and the functions of secondary characters. The recommendations developed by leading methodologists in the process of working on the system of characters are described. The most effective technologies at different stages of the analysis of the system of characters are offered. The article presents the images of the secondary characters from the classical works of the nineteenth century. (N.Gogol, A. Griboedov, D.Fonvizin).

DataCite XML Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<resource xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' xmlns='http://datacite.org/schema/kernel-3' xsi:schemaLocation='http://datacite.org/schema/kernel-3 http://schema.datacite.org/meta/kernel-3/metadata.xsd'>
<creators>
<creator>
<creatorName>Colesnic, L.</creatorName>
<affiliation>Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău, Moldova, Republica</affiliation>
</creator>
</creators>
<titles>
<title xml:lang='ru'><p><em>Методические рекомендации для работы над системой персонажей в процессе преподавания русской классики XIX века </em></p></title>
</titles>
<publisher>Instrumentul Bibliometric National</publisher>
<publicationYear>2018</publicationYear>
<relatedIdentifier relatedIdentifierType='ISBN' relationType='IsPartOf'>978-9975-46-374-4; 978-9975-46-377-5</relatedIdentifier>
<dates>
<date dateType='Issued'>2018</date>
</dates>
<resourceType resourceTypeGeneral='Text'>Conference Paper</resourceType>
<descriptions>
<description xml:lang='en' descriptionType='Abstract'><p>The article is devoted to the description of the term &quot;secondary characters&quot; and to the methods of working on them in the gymnasium with Russian language of instruction. The article reveals the role and the functions of secondary characters. The recommendations developed by leading methodologists in the process of working on the system of characters are described. The most effective technologies at different stages of the analysis of the system of characters are offered. The article presents the images of the secondary characters from the classical works of the nineteenth century. (N.Gogol, A. Griboedov, D.Fonvizin).</p></description>
</descriptions>
<formats>
<format>application/pdf</format>
</formats>
</resource>