Comunicarea politică și actorii comunicării politice
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
148 18
Ultima descărcare din IBN:
2021-11-25 12:02
SM ISO690:2012
MATIEŢ-PARASCHIV, Violeta. Comunicarea politică și actorii comunicării politice. In: Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământuluiMaterialele conferinței științifice anuale a profesorilor și cercetătorilor UPS „Ion Creangă”. Seria 20, Vol.3, 22-23 martie 2018, Chișinău. Chișinău, Republica Moldova: UPS „Ion Creangă”, 2018, pp. 155-163. ISBN 978-9975-46-374-4; 978-9975-46-377-5.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământului
Seria 20, Vol.3, 2018
Conferința "Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământului"
Seria XXI, Chișinău, Moldova, 22-23 martie 2018

Comunicarea politică și actorii comunicării politice


Pag. 155-163

Matieţ-Paraschiv Violeta
 
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
 
Disponibil în IBN: 12 ianuarie 2021


Rezumat

In this article we expose some evolution aspects of political communication and the changes that took place in the political culture in the context of the evolution of information and communication technologies. The study of political communication as a modern science must be seen from the perspective of democratization, the development of cybernetic theory, the emergence and use of new technologies and communication systems.