Концепуальні основи предмета «історія, культура і традиції українського народу» як базової дисципліни в циклі соціально-гуманітарних наук
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
73 0
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
008:37.016(477)=161.2 (1)
Civilizație. Cultură. Progres (537)
Fundamente ale educației. Teorie. Politică etc. (2359)
SM ISO690:2012
ДЕРКАЧ, Ірина. Концепуальні основи предмета «історія, культура і традиції українського народу» як базової дисципліни в циклі соціально-гуманітарних наук. In: Probleme ale științelor socioumanistice și modernizării învățământului. Seria 22, Vol.3, 8-9 octombrie 2020, Chişinău. Chişinău: Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă‖, 2020, pp. 84-90. ISBN 978-9975-46-449-9; 978-9975-46-452-9.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Probleme ale științelor socioumanistice și modernizării învățământului
Seria 22, Vol.3, 2020
Conferința "Probleme ale științelor socioumanistice și modernizării învățământului"
Chişinău, Moldova, 8-9 octombrie 2020

Концепуальні основи предмета «історія, культура і традиції українського народу» як базової дисципліни в циклі соціально-гуманітарних наук


CZU: 008:37.016(477)=161.2
Pag. 84-90

Деркач Ірина
 
Гімназія ім. Т. Шевченка, Кишинів
 
Disponibil în IBN: 4 ianuarie 2021


Rezumat

În articol este studiat rolul obiectului „Istoria, cultura și tradițiile poporului ucrainean‖ în conservarea conștiinței naționale a etnicilor ucraineni, purtători ai codului genetic al propriei națiuni, al patrimoniului spiritual și cultural unic al acesteia, pentru a preveni pericolul de a fi considerați orfani în societatea polietnică a Republicii Moldova, pentru care este necesar de a fi utilizat material factologic interesant, completarea cu acesta a curriculumului din a. 2018. De asemenea, autorul ajunge la concluzia despre necesitatea formulării curriculumului pentru classele gimnaziale.

Cuvinte-cheie
obiectul „Istoria, cultura și tradițiile poporului ucrainean‖, curriculum din a. 2018, modernizarea învăţământului, ucraineni vestiți din Republica Moldova, curriculum pentru clase gimnaziale