A method for identifying of the anti-cmv igg marker in humans blood serum
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
33 1
Ultima descărcare din IBN:
2021-01-13 10:53
SM ISO690:2012
SPÎNU, Constantin; ISAC, Maria; SAJIN, Octavian; MIRON, Aliona; SPÎNU, Igor; PLĂCINTĂ, Gheorghe; DONOS, Ala. A method for identifying of the anti-cmv igg marker in humans blood serum. In: Exhibition of Inventics “Inventica 2020”. Ediția a 24-a, 29-31 iulie 2020, Iași. Iași, România: Technical University “Gheorghe Asachi” of Iași, 2020, p. 441.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Exhibition of Inventics “Inventica 2020”
Ediția a 24-a, 2020
Simpozionul "Exhibition of Inventics “Inventica 2020”"
Iași, Romania, 29-31 iulie 2020

A method for identifying of the anti-cmv igg marker in humans blood serum


Pag. 441-441

Spînu Constantin, Isac Maria, Sajin Octavian, Miron Aliona, Spînu Igor, Plăcintă Gheorghe, Donos Ala
 
National Agency for Public Health
 
Disponibil în IBN: 14 decembrie 2020Teza

Esența invenției constă în sporirea eficacității metodei de identificare și confirmare a markerului infecției hemotransmisibile, etiologic cauzate de citomegalovirus prin metoda ELISA cu utilizarea unui algoritm original. Metodologia propusă de confirmare a infecției cu CMV include prepararea reagentului martor (RM) și martorului neutralizant (MN) cu utilizarea lor în procesul tehnologic de identificare a markerului anti-CMV IgG în ELISA, realizat prin folosirea kitului comercial. Avantajele metodei: sensibilitate și specificitate înaltă în comparație cu metoda clasică imunoenzimatică, utilizată în calitate de metodă-prototip, tehnologia de realizare accesibilă pentru laboratoarele unităților sanitaro-medicale, prețul reagenților utilizați accesibil.

The essence of the invention is to increase the effectiveness of the method for identifying and confirming of blood-borne infection, etiologically caused by cytomegalovirus by ELISA method using an original algorithm. The proposed method of confirming CMV infection includes preparation of reagent control (RC) and neutralizing control (NC) with their use in the technological process of identifying the anti-CMV IgG marker in ELISA, conducted using a commercial kit. Advantages: high sensitivity and specificity compared to the classical immunoenzymatic method, used as a method prototype, the technology is accessible for the laboratories of different levels of medical service, accessible reagents price.