A method of identifying and confirming of blood-borne infection marker HTLV1/2
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
23 0
SM ISO690:2012
SPÎNU, Constantin; ISAC, Maria; SAJIN, Octavian; MIRON, Aliona; SPÎNU, Igor; PLĂCINTĂ, Gheorghe; DONOS, Ala. A method of identifying and confirming of blood-borne infection marker HTLV1/2. In: Exhibition of Inventics “Inventica 2020”. Ediția a 24-a, 29-31 iulie 2020, Iași. Iași, România: Technical University “Gheorghe Asachi” of Iași, 2020, p. 442.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Exhibition of Inventics “Inventica 2020”
Ediția a 24-a, 2020
Simpozionul "Exhibition of Inventics “Inventica 2020”"
Iași, Romania, 29-31 iulie 2020

A method of identifying and confirming of blood-borne infection marker HTLV1/2


Pag. 442-442

Spînu Constantin, Isac Maria, Sajin Octavian, Miron Aliona, Spînu Igor, Plăcintă Gheorghe, Donos Ala
 
National Agency for Public Health
 
Disponibil în IBN: 14 decembrie 2020Teza

Invenția poate fi utilizată pentru identificarea și confirmarea markerului infecției hemotransmisibile, etiologic asociate cu virusul HTLV1/2 în transplant, sângele donatorilor, contingentului medical, populației generale și la persoanele cu risc sporit de infectare (UDI, persoanele aflate la tratament de hemodializă, medicii antrenați în manopere invazive etc.) întru reducerea riscului de transmitere acestor infecții. Metoda include pregătirea a două consumabile suplimentare: reagent martor (MR) și reagent neutralizant (RN), obținut din ser pozitiv la anti-HTLV1/2, utilizate în continuare ca o etapă suplimentară în folosirea kitului comercial “anti-HTLV1/2” realizat prin ELISA. Avantajele: sporirea eficacității testului prin excluderea influenței necontrolate, cauzate de inhibitorii nespecifici.

The invention can be used for identification and confirmation of the marker of blood-borne infection etiologically associated with HTLV1/2 virus in transplant, donors blood, medical contingent, general population and persons at high risk of infection (IDU, persons undergoing hemodialysis treatment, doctors, etc.) to reduce the risk of transmission of these infections. The method includes the preparation of two additional consumables: control reagent (CR) and neutralizing reagent (NR), obtained from positive anti-HTLV1/2 serum further used as an additional step in carrying out the ELISA test using the commercial kit for anti-HTLV1/2. Advantages: enhancing the effectiveness by excluding the influence of non-specific inhibitors.