Quel(s) type(s) d’encodage pour les connecteurs pragmatiques?
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
144 3
Ultima descărcare din IBN:
2021-06-24 10:32
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
811.133.1'37 (18)
Limbi galo-romanice (Limba franceză) (171)
SM ISO690:2012
BREAHNĂ, Irina. Quel(s) type(s) d’encodage pour les connecteurs pragmatiques? In: Integrare prin cercetare si inovare.Stiințe umanistice. Ştiinţe sociale. Științe juridice și economice. 10-11 noiembrie 2020, Chișinău. Chisinau, Republica Moldova: CEP USM, 2020, pp. 95-98. ISBN 978-9975-152-48-8..
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Integrare prin cercetare si inovare. 2020
Conferința "Integrare prin cercetare și inovare."
Chișinău, Moldova, 10-11 noiembrie 2020

Quel(s) type(s) d’encodage pour les connecteurs pragmatiques?


CZU: 811.133.1'37
Pag. 95-98

Breahnă Irina
 
Université d’Etat de Moldavie
 
Disponibil în IBN: 3 decembrie 2020