Malpraxisul medical în legislația Republicii Moldova
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
83 3
Ultima descărcare din IBN:
2021-04-13 12:10
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
340.6(478) (13)
Științe auxiliare ale dreptului. Psihologie legală . Chimie legală. Medicină legală (125)
SM ISO690:2012
CEPRAGA, Pavel; TIGHINEANU, Alexandra. Malpraxisul medical în legislația Republicii Moldova. In: Preocupări contemporane ale criminologiei, dreptului și psihologiei în condiții de pandemie dedicată împlinirii a 25 de ani a învățământului criminologic și 30 de ani de dezvoltare a Psihologiei Aplicate. 17 octombrie 2020, Chişinău. Chișinău, Republica Moldova: Institutul de științe penale și criminologie aplicată, 2020, pp. 115-126. ISBN 978-9975-3314-2-5.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Preocupări contemporane ale criminologiei, dreptului și psihologiei în condiții de pandemie 2020
Conferința "Preocupări contemporane ale criminologiei, dreptului și psihologiei în condiții de pandemie "
Chişinău, Moldova, 17 octombrie 2020

Malpraxisul medical în legislația Republicii Moldova

Medical malpraxis in the legislation of the Republic of Moldova


CZU: 340.6(478)
Pag. 115-126

Cepraga Pavel, Tighineanu Alexandra
 
Academia de Studii Economice din Moldova
 
Disponibil în IBN: 30 noiembrie 2020


Rezumat

Malpraxisul medical reprezintă o parte extrem de importantă, atât din punct de vedere medical, cât și din punct de vedere juridic, deoarece efectuarea unor acțiuni medicale necorespunzătoare, poate produce prejudicii fizice, psihice și morale pacientului propriu-zis, dar și alte efecte negative de ordin social și economic. Scopul lucrării constă în analiza fenomenului de malpraxis în contextul combaterii criminalității în domeniul medical, etalând nevoia adaptării anumitor reglementări legale la realitățile cotidiene, întru stabilirea unor limite clare ale aplicabilității normelor juridico-legale.

Medical malpractice expresses an extremely important part taking into consideration both the medical and the legal point of view because performing improper medical actions can cause physical, mental, and moral prejudice to the patient himself as well as negative effects of social and economic order. The purpose of the project is the analysis of the malpractice phenomenon in the context of combating crime in the medical field, revealing the need to adapt certain legal regulations to everyday realities in order to establish clear limits of the applicability of legal norms.

Cuvinte-cheie
malpraxis, criminalitate, eroare, pacient, medic, sănătate,

malpractice, criminality, mistake, patient, doctor, health