IBN
    

    
  


    
Închide

Afișare rezultate

Afisarea articolelor 1-20(241) pentru cuvîntul-cheie "health"

Starea sănătăţii tubului digestiv în funcţie de apariţia simptoamelor de disfuncţii intestinale

Timoşco Maria, Velciu Aliona, Bogdan Victoria
Fiziologia şi sănătatea
2012. Chişinău Republica Moldova. ISBN 978-9975-62-323-0.
Disponibil online 8 April, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-406
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Analiza apei potabile din R. Străşeni şi rolul ei în menţinerea stării de sănătate

Crivoi Aurelia, Bacalov Iurie, Chiriţa Elena, Gherman Ion, Croitori Constantin, Cojocari Lidia, Para Iulian, Casco Doina, Matei Vasile, Prodan Maria, Glicicovschi L., Deleu Inga, Yaacoubi Saleh, Bîlici Constantin, Calosina Ana
Fiziologia şi sănătatea
2012. Chişinău Republica Moldova. ISBN 978-9975-62-323-0.
Disponibil online 3 April, 2019. Descarcări-8. Vizualizări-508
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Новое видение о психическом здоровье

Furdui Teodor, Ciochină Valentina, Vudu Lorina
Институт Физиологии и Санокреатологии АН Молдовы
Fiziologia şi sănătatea
2012. Chişinău Republica Moldova. ISBN 978-9975-62-323-0.
Disponibil online 1 April, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-424
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Практическая и теоретическая обусловленность развития санокреатологии

Furdui Teodor, Ciochină Valentina, Furdui Vlada, Vudu Grigore
Институт Физиологии и Санокреатологии АН Молдовы
Fiziologia şi sănătatea
2012. Chişinău Republica Moldova. ISBN 978-9975-62-323-0.
Disponibil online 1 April, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-494
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Готовность студентов Факультета физической культуры и спорта к оздоровительной работе с населением

Bronschii E.
Sport. Olimpism. Sănătate
Volumul I. 2016. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 78-9975-131-31-5.
Disponibil online 25 February, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-114
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Exerciţiul fizic ca mijloc eficient de restabilire a capacităţii de activitate a colaboratorilor din domeniul cooperaţiei de consum

Crăciun Grigore
Sport. Olimpism. Sănătate
Volumul I. 2016. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 78-9975-131-31-5.
Disponibil online 24 February, 2022. Descarcări-4. Vizualizări-143
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pregătirea către şcoală şi adaptarea la procesul educaţional a copiilor de 6-7 ani prin prisma unor indici psihofiziologici
Moşanu-Şupac Lora, Coşcodan Diana, Liogchii Nina
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 1 / 2012 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
Disponibil online 8 November, 2016. Descarcări-56. Vizualizări-955
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Abordarea interdisciplinară a comportamentului de sănătate al tinerilor

Crîșmaru (Maşcăuţeanu) Mariana
Creşterea economică în condiţiile globalizării
Ediția 13. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3272-2-0.
Disponibil online 26 May, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-130
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Calitatea asistenței medicale primare acordată copiilor afectați de migrația economică a părinților

Dobrostomat Galina
Culegere de rezumate ştiinţifice ale studenţilor, rezidenţilor şi tinerilor cercetători
2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-82-148-3.
Disponibil online 17 March, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-174
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aspecte de sănătate ale copiilor afectați de migrația parentală de muncă

Dobrostomat Galina
Culegere de rezumate ştiinţifice ale studenţilor, rezidenţilor şi tinerilor cercetători
2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-82-148-3.
Disponibil online 17 March, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-174
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Influența computerului asupra organismului uman

Popazu Anisia
Culegere de rezumate ştiinţifice ale studenţilor, rezidenţilor şi tinerilor cercetători
2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-82-148-3.
Disponibil online 7 March, 2021. Descarcări-5. Vizualizări-247
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Particularitățile alimentației reale și a stării de nutriție a persoanelor care practică sportul

Creajev Leonid
Culegere de rezumate ştiinţifice ale studenţilor, rezidenţilor şi tinerilor cercetători
2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-82-148-3.
Disponibil online 7 March, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-221
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Conceptul de vătămare a sănătăţii săvârşită din imprudenţă ca rezultat al încălcării regulilor de siguranţă a traficului rutier

Slisarenco Ion
Anale ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” a MAIRM: ştiinţe juridice
Nr. XVII(1) / 2017 / ISSN 1857-0976
Disponibil online 16 January, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-414
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Analiza factorilor criminogeni a infracțiunii de poluarea apei

Boșcaneanu Mihai
Anale ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” a MAIRM: ştiinţe juridice
Nr. XVII(1) / 2017 / ISSN 1857-0976
Disponibil online 16 January, 2020. Descarcări-33. Vizualizări-457
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Abordarea multidisciplinară în soluționarea cazurilor de violență în familie

Babin Oleg
Anale ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” a MAIRM: ştiinţe juridice
Nr. XVI(1) / 2016 / ISSN 1857-0976
Disponibil online 17 January, 2020. Descarcări-44. Vizualizări-555
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Environmental education – the healthy lifestyle’s decisive factor for population of Republic of Moldova

Leah Corina
Conservation of plant diversity
Ediția 5. 2017. Chișinău. .
Disponibil online 29 October, 2018. Descarcări-2. Vizualizări-347
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Impactul metalelor grele asupra sănătăţii omului
Purici Ion
Analele Ştiinţifice ale Universităţii Cooperatist-Comerciale din Moldova
Nr. 11(2) / 2013 / ISSN 1857-1239
Disponibil online 29 November, 2013. Descarcări-65. Vizualizări-1094
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Organisme modificate genetic și biosecuritatea

Doronina Olga
Interuniversitaria
Ediția 18, Vol.2. 2022. Bălți, Republica Moldova. ISBN 978-9975-50-285-6.
Disponibil online 1 December, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-6
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Using GIS for detecting spatial changes in the health system administration domain

Haidu Ionel1, Craciun Adriana1, Costea G.1, Mureşan F.2
1 Babeș-Bolyai University,
2 “Vasile Goldis” Western University of Arad
Analele Ştiinţifice ale Universităţii ”Al. I. Cuza” din Iaşi. Serie Nouă. Geografie
Nr. 14 / 2009 / ISSN 1223-5334 /ISSNe 2284-6379
Disponibil online 24 May, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-860
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Reflecţii analitice asupra neconstituționalității Legii nr. 236/2020 privind modificarea unor acte normative

Rusanovschi Iulian
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol.8, Partea 2. 2021. Cahul. ISBN 2587-3563.
Disponibil online 10 December, 2021. Descarcări-8. Vizualizări-157
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 241