Principles of functioning of the center of uterine cultures of insects at the ETI "Biotechnika" of the NAAS of Ukraine
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
202 8
Ultima descărcare din IBN:
2022-03-28 20:39
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
579.6+595.7+632.9 (1)
Microbiologie aplicată (282)
Articulata (254)
Boli ale plantelor. Dăunători și organisme vătămătoare pentru plante. Protejarea plantelor (727)
SM ISO690:2012
KRUTEAKOVA, V.; SHEIKIN, B.; TRIBUNTSOVA, E.. Principles of functioning of the center of uterine cultures of insects at the ETI "Biotechnika" of the NAAS of Ukraine. In: Protecţia plantelor - realizări şi perspective. 57, 27-28 octombrie 2020, Кишинев. Кишинев: Tipografia "Print-Caro", 2020, pp. 367-369. ISBN 978-9975-3472-0-4.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Protecţia plantelor - realizări şi perspective
57, 2020
Simpozionul "Protecţia plantelor - realizări şi perspective"
Кишинев, Moldova, 27-28 octombrie 2020

Principles of functioning of the center of uterine cultures of insects at the ETI "Biotechnika" of the NAAS of Ukraine

DOI: https://doi.org/10.53040/9789975347204.88
CZU: 579.6+595.7+632.9

Pag. 367-369

Kruteakova V., Sheikin B., Tribuntsova E.
 
Engineering and Technological Institute "Biotechnica" NAASU, Ukraine
 
Disponibil în IBN: 28 octombrie 2020


Rezumat

The principles of functioning of insect uterin cultures, their interaction with scientific and regulatory organizations of Ukraine, ensuring a stable supply of high-quality entomocultures for biological production and their constant control, are analyzed.

Cuvinte-cheie
Center for insect uterine cultures, scientific, regulatory organizations, bio-production