Prospecţiunile geofi zice din anul 2017 în siturile cucuteniene de dimensiuni mari Stolniceni I şi Brînzeni VIII (r-nul Edineţ)
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
83 1
Ultima descărcare din IBN:
2021-02-01 09:06
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
550.83:902/903(478) (1)
Științe auxiliare ale geologiei (72)
Arheologie (625)
Preistorie. Vestigii preistorice, artefacte, antichități (1437)
SM ISO690:2012
TERNA, Stanislav; RASSMANN, Knut; KALMBACH, Johannes. Prospecţiunile geofi zice din anul 2017 în siturile cucuteniene de dimensiuni mari Stolniceni I şi Brînzeni VIII (r-nul Edineţ). In: Cercetări arheologice în Republica Moldova: Campania 2018 Sesiunea Naţională de Rapoarte. 18 aprilie 2019, Chişinău. Chișinău, Republica Moldova: Comisia Naţională Arheologică, 2018, pp. 22-24. ISBN 978-9975-3164-5-3.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Cercetări arheologice în Republica Moldova: Campania 2018 2018
Sesiunea "Cercetări arheologice în Republica Moldova: Campania 2018 "
Chişinău, Moldova, 18 aprilie 2019

Prospecţiunile geofi zice din anul 2017 în siturile cucuteniene de dimensiuni mari Stolniceni I şi Brînzeni VIII (r-nul Edineţ)


CZU: 550.83:902/903(478)
Pag. 22-24

Terna Stanislav1, Rassmann Knut2, Kalmbach Johannes2
 
1 Institutul Patrimoniului Cultural,
2 Institutul de Arheologie din Germania
 
Disponibil în IBN: 7 octombrie 2020


Rezumat

Între 23 şi 28 noiembrie 2017 s-au desfăşurat prospecţiuni geofi zice în siturile cucuteniene de dimensiuni mari Stolniceni I şi Brînzeni VIII (r-nul Edineţ), organizate de Universitatea „Şcoala Antropologică Superioară” (Chişinău) şi Comisiunea Romano-Germanică a Institutului Arheologic German (Frankfurt pe Main). Scopul principal al lucrărilor a constat în fi nalizarea scanărilor din situl de la Stolniceni, cunoscut graţie săpăturilor arheologice din ultimii ani, şi scanarea sitului Brînzeni VIII, cercetat între anii 1979-1980 de V. Marchevici (Fig. 1, sus). Pentru scanare a fost utilizat un dispozitiv de tip SENSYS cu 16 sonde, amplasate la o distanţă de 25 cm, cuplat la un GPS de tip Leica. Sondele dispozitivului au fost montate pe un suport tras cu ajutorul unui automobil de teren (Fig. 1, jos). Utilizarea acestui tip de suport a permis scanarea cu o viteză înaltă şi, respectiv, acoperirea unei suprafeţe de teren mai mari. În situl de la Stolniceni au fost scanate circa 59,2 ha (Fig. 2 jos). S-a reuşit acoperirea întregii suprafeţe a sitului Cucuteni-Tripolie în limita celor trei şanţuri, precum şi a unei porţiuni considerabile din afara aşezării, în părţile de vest şi sud. Scanarea a permis atât investigarea structurii complexe a sitului cucutenian, cât şi descoperirea mai multor anomalii în apropiere de sit, în afara spaţiului locuit. De asemenea, au fost identifi cate geomagnetic câteva anomalii aferente „cenuşarelor” din aşezarea culturii Noua, situate la sud-vest de situl cucutenian. Din cauza arăturii adânci şi a condiţiilor meteorologice nefavorabile, pe situl de la Brînzeni s-a reuşit scanarea unei porţiuni reduse, de doar 1,2 ha (Fig. 2, sus). Prospecţiunea a permis identifi carea a circa 60 de locuinţe arse, mai multor gropi şi şanţuri, care pot fi puse în legătură cu locuirea eneolitică. Cercetarea magnetică a sitului urmează a fi defi nitivată în viitor. Lucrările din ambele situri au fost însoţite de ortofotografi eri aeriene, realizate cu o dronă de tip DJI Phantom 3.figureFig. 1. Sus – amplasarea celor două situri prospectate. Jos – utilizarea dispozitivului la Stolniceni.figureFig. 2. Sus – suprafaţa scanată în situl de la Brînzeni. Jos – suprafaţa scanată din situl de la Stolniceni.