Cercetările din anul 2017 în situl cucutenian de la Stolniceni
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
95 2
Ultima descărcare din IBN:
2021-02-01 09:24
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
902/903.02(478) (6)
Preistorie. Vestigii preistorice, artefacte, antichități (187)
SM ISO690:2012
TERNA, Stanislav; RASSMANN, Knut; MULLER, Johannes; VORNICU-ȚERNA, Andreea; VASILACHE-CUROȘU, Mariana; RUD, Vitali; HOFMANN, Robert; RADLOFF, Kai; FEDOROV, Stanislav; TENCARIU, Felix-Adrian. Cercetările din anul 2017 în situl cucutenian de la Stolniceni. In: Cercetări arheologice în Republica Moldova: Campania 2018 Sesiunea Naţională de Rapoarte. 18 aprilie 2019, Chişinău. Chișinău, Republica Moldova: Comisia Naţională Arheologică, 2018, pp. 25-27. ISBN 978-9975-3164-5-3.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Cercetări arheologice în Republica Moldova: Campania 2018 2018
Sesiunea "Cercetări arheologice în Republica Moldova: Campania 2018 "
Chişinău, Moldova, 18 aprilie 2019

Cercetările din anul 2017 în situl cucutenian de la Stolniceni


CZU: 902/903.02(478)
Pag. 25-27

Terna Stanislav1, Rassmann Knut2, Muller Johannes3, Vornicu-Țerna Andreea4, Vasilache-Curoșu Mariana5, Rud Vitali6, Hofmann Robert3, Radloff Kai6, Fedorov Stanislav7, Tencariu Felix-Adrian6
 
1 Institutul Patrimoniului Cultural,
2 Institutul de Arheologie din Germania,
3 Институт пре- и протоисторической археологии Университета Христиана - Альбрехта/Institute for Pre- and Protohistory of Christian-Albrechts University,
4 Muzeul Județean Botoșani,
5 Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei,
6 Universitatea Christian- Albrechts din Kiel,
7 Universitatea „Şcoala Antropologică Superioară“
 
Disponibil în IBN: 7 octombrie 2020


Rezumat

Investigaţiile în situl de la Stolniceni (r-nul Edineţ) s-au desfăşurat între 15 iulie şi 6 octombrie 2017, fi ind coordonate de Universitatea „Şcoala Antropologică Superioară” (Chişinău), Comisiunea Romano-Germană a Institutului Arheologic German (Frankfurt pe Main) şi Universitatea „Christian Albrecht” (Kiel) cu participarea, ca şi în anii precedenţi, a mai multor specialişti invitaţi de la instituţii de profi l din Republica Moldova, România şi Ucraina. Au fost deschise nouă secţiuni şi sondaje de diverse dimensiuni (Fig. 1; 2), suprafaţa totală cercetată reprezentând 458,5 m.p. În urma săpăturilor arheologice, au fost obţinute următoarele rezultate: 1) a fost fi nalizată cercetarea complexului de producere a ceramicii din nord-estul aşezării, fi ind dezvelit încă un cuptor bicameral, mai multe gropi şi locuinţa olarului; 2) a fost din nou secţionat şanţul exterior (care, pe segmentul săpăturii din anul precedent, era deranjat de un complex adâncit din primele secole p.Chr.); 3) a fost cercetată, în premieră, una dintre aglomerările radiale de ceramică şi oase de animale din jurul sitului, cunoscute ca „cenuşare” eneolitice; 4) au fost deschise mai multe secţiuni peste locuinţele şi gropile aranjate în şiruri şi cercuri succesive, care alcătuiesc structura aşezării, cu scopul de a stabili cronologia internă a sitului. Ca şi în anii precedenţi, cercetările au avut un caracter pluridisciplinar, fi ind realizate investigaţii geofi zice şi geochimice asupra unor diverse complexe din săpătură, prelevate probe de sol, aplicată fl otarea sedimentelor antropice şi colectate câteva zeci de probe pentru determinări radiocarbon. Colecţia de materiale arheologice recuperate din săpătură este una impunătoare, mai ales locuinţa olarului fi ind caracterizată printr-o prezenţă semnifi cativă a vaselor întregibile de diverse tipuri. Pe lângă acestea, investigaţiile au furnizat sute de piese de inventar din lut, materii dure animaliere, silex şi piatră şlefuită. De asemenea, a fost efectuată o ardere experimentală într-o replică realizată după unul dintre cuptoarele pentru ceramică eneolitică cercetate prin săpătură – experiment ce a permis observaţii inedite asupra aspectelor tehnologice de producere a recipientelor de lut.figureFig. 1. Secţiunile şi sondajele deschise în anii 2015 (t), 2016 (1-4) şi 2017 (5-13).figureFig. 2. Sus – vedere asupra secţiunilor din anul 2017. Jos – aspect de săpătură din secţiunea 7.