Studiul influenței umidității atmosferice asupra vitezei de coroziune a armăturilor metalice în fisurile construcțiilor din beton
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
167 0
SM ISO690:2012
CROITORU, Gheorghe; COLESNIC, Igor. Studiul influenței umidității atmosferice asupra vitezei de coroziune a armăturilor metalice în fisurile construcțiilor din beton. In: Buletinul INCERCOM. 2015, nr. 6, pp. 147-152. ISSN 1857-3762.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Buletinul INCERCOM
Numărul 6 / 2015 / ISSN 1857-3762

Studiul influenței umidității atmosferice asupra vitezei de coroziune a armăturilor metalice în fisurile construcțiilor din beton

Study of the influence of atmospheric humidity on the rate of corrosion of metal reinforcements in concrete construction fissures


Pag. 147-152

Croitoru Gheorghe1, Colesnic Igor2
 
1 Institutul de Cercetări Ştiinţifice în Construcţii „INCERCOM“ Î.S.,
2 Institutul de Energetica al AŞM
 
Disponibil în IBN: 1 octombrie 2020


Rezumat

 Reinforcement corrosion in principle is due by the slurry pH of concrete pores reduction and the presence of oxygen. Time of occurrence of the phenomenon, as an effect on the strength characteristics, is in principle at least two years. If in the natural corrosion, the elements of monolithic concrete bear the blame is on the coverage with concrete for the reinforcement, at the precast concrete, corrosion may occur mainly due to chloride ions contained in concrete. Can be taken into account other possible causes, related to the concentration of static or dynamic external loads on the elements, the presence of lime in the concrete repair compositions or dispersion currents. Whatever the cause, the phenomena must be known and kept under control at least as concrete elements containing highly corroded reinforcement that are not apparent, can suffer significant degradation (up to collapse) in during exceptional applied loads. However, knowledge deployment of reinforcement corrosion processes contributes to improving the control of reinforced concrete, to prevent and reduce destruction.

Coroziunea armăturilor este datorată, în principiu, diminuării pH-ului soluției apoase din porii și fisurile betonului, precum şi prezenței oxigenului. Trebuie luate în considerare şi alte cauze posibile, legate de concentrarea sarcinilor exterioare statice sau dinamice asupra elementelor şi curenții de dispersie. Durata de apariție a fenomenului coroziv, ca efect distructiv semnificativ asupra caracteristicilor de rezistență mecanică, este în principiu de minimum 1-2 ani, în funcție de mediul de exploatare. Indiferent de cauze, fenomenele trebuie cunoscute şi ținute sub un control minim, deoarece elementele din beton care conțin armături puternic corodate care nu sunt aparente, pot suferi degradări importante (până la colaps), în momentele în care sunt solicitate excepțional. Totodată, cunoașterea desfășurării proceselor de coroziune a armăturii, în medii atmosferice umede, contribuie la îmbunătățirea metodelor de control a elementelor din beton armat, pentru prevenirea şi diminuarea distrugerii acestora.

Коррозия арматуры обусловлена, в принципе, снижением рН водного раствора в порах и трещинах бетона, а также в присутствии кислорода. Необходимо принять во внимание и другие возможные причины, связанные с концентрацией внешних статических или динамических нагрузок на компоненты, а также и блуждающие токи. Продолжительность возникновения коррозионных явлений, как значительное разрушающее явление на механические характеристики сопротивления, что, в принципе, составляет, по крайней мере 1-2 года, в зависимости от рабочей среды. Независимо от причины, явления должны быть известны и контролируемые, так как бетонные элементы, содержащие сильно корродированные арматуры, могут быть подвержены повреждению (до коллапса) тогда, когда загружены до предела. Тем не менее, знание процессов коррозии арматуры во влажных условиях эксплуатации, способствует совершенствованию методов контроля железобетонных элементов, для предотвращения и уменьшения их разрушения.

DataCite XML Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<resource xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' xmlns='http://datacite.org/schema/kernel-3' xsi:schemaLocation='http://datacite.org/schema/kernel-3 http://schema.datacite.org/meta/kernel-3/metadata.xsd'>
<creators>
<creator>
<creatorName>Croitoru, G.</creatorName>
<affiliation>Institutul de Cercetări Ştiinţifice în Construcţii „INCERCOM“ Î.S., Moldova, Republica</affiliation>
</creator>
<creator>
<creatorName>Colesnic, I.P.</creatorName>
<affiliation>Institutul de Energetica al AŞM, Moldova, Republica</affiliation>
</creator>
</creators>
<titles>
<title xml:lang='ro'><p>Studiul influenței umidității atmosferice asupra vitezei de coroziune a armăturilor metalice &icirc;n fisurile construcțiilor din beton</p></title>
</titles>
<publisher>Instrumentul Bibliometric National</publisher>
<publicationYear>2015</publicationYear>
<relatedIdentifier relatedIdentifierType='ISSN' relationType='IsPartOf'>1857-3762</relatedIdentifier>
<dates>
<date dateType='Issued'>2015-12-01</date>
</dates>
<resourceType resourceTypeGeneral='Text'>Journal article</resourceType>
<descriptions>
<description xml:lang='en' descriptionType='Abstract'><p>&nbsp;</p><p>Reinforcement corrosion in principle is due by the slurry pH of concrete pores reduction and the presence of oxygen. Time of occurrence of the phenomenon, as an effect on the strength characteristics, is in principle at least two years. If in the natural corrosion, the elements of monolithic concrete bear the blame is on the coverage with concrete for the reinforcement, at the precast concrete, corrosion may occur mainly due to chloride ions contained in concrete. Can be taken into account other possible causes, related to the concentration of static or dynamic external loads on the elements, the presence of lime in the concrete repair compositions or dispersion currents. Whatever the cause, the phenomena must be known and kept under control at least as concrete elements containing highly corroded reinforcement that are not apparent, can suffer significant degradation (up to collapse) in during exceptional applied loads. However, knowledge deployment of reinforcement corrosion processes contributes to improving the control of reinforced concrete, to prevent and reduce destruction.</p></description>
<description xml:lang='ro' descriptionType='Abstract'><p>Coroziunea armăturilor este datorată, &icirc;n principiu, diminuării pH-ului soluției apoase din porii și fisurile betonului, precum şi prezenței oxigenului. Trebuie luate &icirc;n considerare şi alte cauze posibile, legate de concentrarea sarcinilor exterioare statice sau dinamice asupra elementelor şi curenții de dispersie. Durata de apariție a fenomenului coroziv, ca efect distructiv semnificativ asupra caracteristicilor de rezistență mecanică, este &icirc;n principiu de minimum 1-2 ani, &icirc;n funcție de mediul de exploatare. Indiferent de cauze, fenomenele trebuie cunoscute şi ținute sub un control minim, deoarece elementele din beton care conțin armături puternic corodate care nu sunt aparente, pot suferi degradări importante (p&acirc;nă la colaps), &icirc;n momentele &icirc;n care sunt solicitate excepțional. Totodată, cunoașterea desfășurării proceselor de coroziune a armăturii, &icirc;n medii atmosferice umede, contribuie la &icirc;mbunătățirea metodelor de control a elementelor din beton armat, pentru prevenirea şi diminuarea distrugerii acestora.</p></description>
<description xml:lang='ru' descriptionType='Abstract'><p>Коррозия арматуры обусловлена, в принципе, снижением рН водного раствора в порах и трещинах бетона, а также в присутствии кислорода. Необходимо принять во внимание и другие возможные причины, связанные с концентрацией внешних статических или динамических нагрузок на компоненты, а также и блуждающие токи. Продолжительность возникновения коррозионных явлений, как значительное разрушающее явление на механические характеристики сопротивления, что, в принципе, составляет, по крайней мере 1-2 года, в зависимости от рабочей среды. Независимо от причины, явления должны быть известны и контролируемые, так как бетонные элементы, содержащие сильно корродированные арматуры, могут быть подвержены повреждению (до коллапса) тогда, когда загружены до предела. Тем не менее, знание процессов коррозии арматуры во влажных условиях эксплуатации, способствует совершенствованию методов контроля железобетонных элементов, для предотвращения и уменьшения их разрушения.</p></description>
</descriptions>
<formats>
<format>application/pdf</format>
</formats>
</resource>