Studiul influenței mediului alcalin al betonului asupra liantului epoxidic și barelor din compozite polimerice armate cu fibre de sticlă
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
128 0
SM ISO690:2012
CROITORU, Gheorghe. Studiul influenței mediului alcalin al betonului asupra liantului epoxidic și barelor din compozite polimerice armate cu fibre de sticlă. In: Buletinul INCERCOM. 2015, nr. 6, pp. 153-161. ISSN 1857-3762.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Buletinul INCERCOM
Numărul 6 / 2015 / ISSN 1857-3762

Studiul influenței mediului alcalin al betonului asupra liantului epoxidic și barelor din compozite polimerice armate cu fibre de sticlă

Study of the influence of the alkaline environment of concrete on epoxy binder and bars of polymer composites reinforced with glass fibers


Pag. 153-161

Croitoru Gheorghe
 
Institutul de Cercetări Ştiinţifice în Construcţii „INCERCOM“ Î.S.
 
Disponibil în IBN: 1 octombrie 2020


Rezumat

The stability of various types of epoxide binders (epoxy-anhydrate and epoxy-amine) for polymer-composite reinforcement (PCR) in the alkaline environment of the concrete (simulated with the help of water-cement suspension) at 23 °C and 80 °C has been studied. It is established that the sorption of water solution Ca(0H)2 is accompanied by destruction of polymers and leads to the plasticization and, as a result, to the decrease in micro-hardness and to the increase in bending resistance. It is also established that epoxy-amine binders are more resistant to the alkaline environment than epoxy-anhydrate. Nano-

A fost cercetată rezistența diferitor tipuri de lianți epoxidici (epoxianhidridice și epoxiaminice) pentru armături din compozite polimerice armate cu fibre de sticlă în mediul alcalin al betonului cu ciment (modelat cu ajutorul soluției apoase de ciment) la 23 °С и 80 °С. S-a stabilit, că sorbția soluției apoase de Са(0Н)2 este însoțită de degradarea polimerilor, care duce la plastifiere, și ca urmare, la scăderea microdurității și creșterea rezistenței la încovoiere. S-a observat, că lianții eopxiaminici sunt mai rezistenți la mediul alcalin al betonului, decît cei epoxianhidridici. Nanomodificarea lianților mărește stabilitatea barelor din compozite polimerice armate cu fibre de sticlă în beton, precum și rezistența acestora.

Исследована стойкость различных видов эпоксидных связующих (эпоксиангидридных и эпоксиаминных) для полимеркомпозитной арматуры (ПКА) в щелочной среде бетона (смоделированной с помощью водно-цементной суспензии) при 23 °С и 80 °С. Установлено, что сорбция водного раствора Са(0Н)2 сопровождается деструкцией полимеров, приводя к пластификации и, как следствие, к снижению микротвердости и повышению прочности при изгибе. Установлено, что эпоксиаминные связующие более стойки к щелочной среде бетона, чем эпоксиангидридные. Наномодифицирование связующих повышает стойкость ПКА в бетоне и ее прочность.