Деятельность Твардицкого филиала образцового центра в художественном образовании «Шт.Няга» как фактор сохранения болгарской идентичности
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
57 0
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
377.5:78(=163.2) (1)
Învățământ specializat/de specialitate. Învățământ tehnic, profesional. Școli, institute, colegii profesionale/tehnice. Politehnici. Școli de meserii (118)
Muzică (548)
SM ISO690:2012
КАРА, Алла. Деятельность Твардицкого филиала образцового центра в художественном образовании «Шт.Няга» как фактор сохранения болгарской идентичности. In: Ştiinţă, educaţie, cultură . Vol.2, 15 februarie 2019, Comrat. Comrat, Republica Moldova: Universitatea de Stat din Comrat, 2019, pp. 511-516. ISBN 978-9975-83-085-0.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.2, 2019
Conferința "Ştiinţă, educaţie, cultură"
Comrat, Moldova, 15 februarie 2019

Деятельность Твардицкого филиала образцового центра в художественном образовании «Шт.Няга» как фактор сохранения болгарской идентичности


CZU: 377.5:78(=163.2)
Pag. 511-516

Кара Алла
 
Образцовый центр в области художественного образования им. Штефана Няги, филиал г.Твардица
 
Disponibil în IBN: 3 iunie 2020


Rezumat

The article considers the contribution of the Exemplary center in art education in the formation of Bulgarian identity. Presentation the Bulgarian folk music to the Bulgarians of the Tvarditsa Bulgarian strengthens identity. Professional performance of folk music and folk dancing increases the level of the cultural life of the Tvarditsa.

Cuvinte-cheie
the Bulgarian identity, folk culture, folk music, concerts