IBN
Închide
Melnic Alexandrina
Cuvinte-cheie (12): concerns (1), valorificarea (1), fashion (1)
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Publicaţii la conferinţe din RM - 2.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2019 - 2

It’s time for sustainable fashion
Janu Mihai, Melnic Alexandrina
Technical University of Moldova
Conferinţa tehnico-ştiinţifică a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor
Vol.2. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-589-3.
Disponibil online 2 April, 2020. Descarcări-14. Vizualizări-339
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Transpunerea elementelor portului tradițional basarabean (înc.sec.XX) în ţinuta vestimentară modernă
Melnic Alexandrina
Universitatea Tehnică a Moldovei
Conferinţa tehnico-ştiinţifică a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor
Vol.2. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-589-3.
Disponibil online 2 April, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-239
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 2 of 2