IBN
Închide
Pletea Ionica-Marcela
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Publicaţii la conferinţe din RM - 3.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2019 - 2

CTS optimization on 3D integration
Pletea Ionica-Marcela1 , Şontea Victor1 , Alecsandrescu Iolanda2
1 Technical University of Moldova,
2 Gheorghe Asachi Technical University of Iasi
Electronics, Communications and Computing
Editia a 10-a. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-108-84-3.
Disponibil online 8 November, 2019. Descarcări-12. Vizualizări-468
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Impactul integrării 3D asupra Construirii Arborelui de Clock
Pletea Ionica-Marcela
Universitatea Tehnică a Moldovei
Conferinţa tehnico-ştiinţifică a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor
Vol.1. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-588-6.
Disponibil online 26 September, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-248
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 1

Impactul conexiunilor verticale asupra ariei in integrarea 3D
Pletea Ionica-Marcela , Şontea Victor , Cojocaru Victor
Universitatea Tehnică a Moldovei
Telecommunications, Electronics and Informatics
6. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-540-4.
Disponibil online 1 June, 2018. Descarcări-7. Vizualizări-524
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 3 of 3