IBN
Închide
Lachi Cristina
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
ORCiD

Articole în reviste din RM - 1. Publicaţii la conferinţe din RM - 5.
Teze/Rezumate în culegeri - 2.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
  • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 1
  • 5. Publicaţii la manifestări din RM
  • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 2
  • 5.2.Teze / rezumate în culegerile manifestărilor din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 1
  • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 3
  • 5.4.Teze / rezumate în culegerile de la alte manifestări din RM - 1

2024 - 1

Modern aspects of banking ethics
Luchian Ivan , Lachi Cristina
Moldova State University
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.1. 2024. Comrat. ISBN 978-9975-83-294-6.
Disponibil online 24 May, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-19
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2022 - 3

Efectele implementării practicilor UE la formarea bugetului național în vederea asigurării securității financiare a statului
Lachi Cristina , Proțiuc Cristina
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe economice și ale comunicării)
Nr. 11(01) / 2022 / ISSN 2587-4446 / ISSNe 2587-4454
Disponibil online 11 October, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-395
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Scutirile acordate persoanelor fizice prin prisma noilor reglementări
Brumă Inesa , Lachi Cristina , Gheorghița Eugenia , Proțiuc Cristina
Universitatea de Stat din Moldova
Paradigme moderne în dezvoltarea economiei naționale și mondiale
2022. Chişinau, Moldova. ISBN 978-9975-62-488-6.
Disponibil online 6 March, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-157
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Scutirile acordate persoanelor fizice prin prisma noilor reglementăriScutirile acordate persoanelor fizice prin prisma noilor reglementări
Lachi Cristina , Brumă Inesa , Gheorghița Eugenia , Proțiuc Cristina
Universitatea de Stat din Moldova
Paradigme moderne în dezvoltarea economiei naționale și mondiale
2022. Chişinau, Moldova. .
Disponibil online 4 November, 2022. Descarcări-17. Vizualizări-395
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 1

ILAAP 2022 în contextul alinierii la cerințele și practicile internaționale de supraveghere bancară – inovația BNM pentru consolidarea permanentă a sectorului bancar din Republica Moldova
Lachi Cristina , Manoli Tatiana
Universitatea de Stat din Moldova
Paradigme moderne în dezvoltarea economiei naționale și mondiale
2021. Chişinau, Moldova. ISBN 978-9975-158-88-6.
Disponibil online 7 March, 2024. Descarcări-1. Vizualizări-84
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 1

The role of information services in shaping and concretizing the tourists' decision
Lachi Cristina
Universitatea de Stat din Moldova
Paradigme moderne în dezvoltarea economiei naţionale şi mondiale
2020. Chişinău. ISBN 978-9975-152-69-3.
Disponibil online 4 January, 2021. Descarcări-23. Vizualizări-509
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 1

Aspecte teoretice privind economia sustenabilă
Lachi Cristina
Universitatea de Stat din Moldova
Paradigme moderne în dezvoltarea economiei naţionale şi mondiale
2019. Chişinău. ISBN 978-9975-142-57-1.
Disponibil online 8 April, 2020. Descarcări-12. Vizualizări-711
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 1

Industria hotelieră a municipiului Chişinău: aspecte cantitative şi calitative
Lachi Cristina
Universitatea de Stat din Moldova
Paradigme moderne în dezvoltarea economiei naţionale şi mondiale Cu ocazia aniversării a 65 de ani de la fondarea Facultăţii de Ştiinţe Economice
2018. Chișinău. ISBN 978-9975-142-57-1.
Disponibil online 31 May, 2019. Descarcări-43. Vizualizări-654
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 8 of 8