IBN
Close
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZ
ЗСЭ

Despre revistă
Cautare
Domenii de acreditare
Domenii ştiinţifice
Acces la textul integral
Anul fondării  2007
Fondatori
Muzeul Naţional de Arheologie şi Istorie a Moldovei
Tirajul revistei   100
Vizibilitate internațională >
Caracteristica articolelor >
Limba de publicare >
Ultima descărcare din IBN:
2021-09-15 04:19
Colegiul de redacţie >
Vizibilitatea autorilor >

Numere înregistrate

  2020  (2 din 2)56
  2019  (2 din 2)68
  2018  (2 din 2)61
  2017  (2 din 2)54
  2016  (2 din 2)56
  2015  (2 din 2)60
  2014  (2 din 2)65
  2013  (2 din 2)72
  2012  (2 din 2)63
  2011  (2 din 2)63
  2010  (2 din 2)61
  2009  (2 din 2)68
  2008  (2 din 2)65
  2007  (2 din 2)75
imagine

pISSN: 1857-0240
eISSN: 2537-6330
Tyragetia. Serie nouă
Categoria:
  • B (2021.06.25-2025.06.25)
  • B (2017.07.18-2021.06.24)
  • B (2013.06.27-2017.06.27)
  • B (2009.04.30-2013.06.26)

Arheologie, istorie, muzeologie, cercetări interdisciplinare în domeniul arheologico-istoric, protejarea patrimoniului


În ajutorul Colegiului de redacție în procedura de evaluare a revistei.
Notă: Descărcați formularele și completați cu datele lipsă.
Disponibil în IBN pentru perioada:
2007 - 2020
Clasificate
ÎnregistrateAccesateDescărcateCZU
Articole8874632554285875
Volume28315972285
Total9154948526570

Vizualizări   1140Descărcări   136

Conţinutul numărului de revistă

Кризисы и ранние процессы урбанизации в Европе

9-28

CZU: 902/904(4)

Видейко Михаил

Consideraţii privind cronologia şi periodizarea aşezărilor culturii Poieneşti-Lucaşeuca

29-39

CZU: 902/904(4)

Iarmulschi Vasile

Sarmatian children graves in Wallachia and Moldavia

41-70

CZU: 903.5(478+498)

Oţa Liana

Индустрия слоя II стоянки Королево в Закарпатье

71-88

CZU: 903.21(477)

Вотякова Оксана

Комплекс кремневых изделий стоянки Зализничное (по материалам сборов 1970 года)

89-96

CZU: 903.21(477)

Пиструил Игорь

Антропоморфная пластика курганных погребений раннего бронзового века в  бугоднепровском междуречье и поднепровье

97-114

CZU: 902/903(477)

Бурдо Наталия

Bulls and wagons: an “innovative” approach to representing archaeological data

115-120

CZU: 902/903(479)

Izbitser Elena

Начала изучения курганов Буджака: историография и картография

121-139

CZU: 903.4(477)

Сапожников Игорь

O practică mai puţin întâlnită. Reutilizarea unor topoare de piatră din epoca bronzului

141-148

CZU: 903.21(478)

Diaconu Vasile, Sîrbu Mariana

Resurse animale pentru economia comunităţilor culturii Noua (epoca bronzului): Studiu de caz privind aşezarea de la Crasnaleuca (judeţul Botoşani, România)

149-154

CZU: 903.28'1(498)

Stanc Simina Margareta, Diaconu Vasile, Bejenaru Luminiţa

Поселения, стоянки и клады степного Побужья эпохи поздней бронзы (материалы к археологической карте)

155-185

CZU: 902/904

Гребенников Виктор

Ягорлыкские курганы близ Днестра: история изучения, картография и топография

187-208

CZU: 902/903(477)

Сапожников Игорь, Болтрик Юрий

Piese de metal din epoca bronzului şi cea a fierului descoperite în Republica Moldova

209-218

CZU: 903.21(478)

Uşurelu Eugen, Nicic Andrei

Бронзовая матрица с Бельского городища: к вопросу о центральноазиатских мотивах в раннескифском зверином стиле Северного Причерноморья

219-236

CZU: 902/904

Зимовец Роман, Скорый Сергей, Окатенко Виталий

Sistemul defensiv din perioada Getică Butuceni-Vest: precizări privind traiectoria liniei defensive Vest nr. 2

237-248

CZU: 902/904(478)

Munteanu Octavian, Batog Nicolae, Prohnițchi Valeriu

Поселение позднеархаического времени Викторовка-І.  

249-266

CZU: 902/904(4)

Бондаренко Денис

O monedă macedoneană de bronz de la Tudora (raionul Ştefan Vodă)

267-270

CZU: [902+737.1(091)](478)

Matveev Sergiu, Boldureanu Ana

Bastarnii de la Roşiori. Rezultatele campaniei arheologice din anul 2016

271-292

CZU: 902.02(478)

Hânceanu George-Dan

An incineration burial in metal urn (2nd-3rd c. AD) discovered at Iagorlâc, Dubăsari

293-302

CZU: 903.5(478)

Tentiuc Ion, Bubulici Valeriu

Normă canonică şi orientarea practică a altarelor în bisericile paleocreştine.

303-317

CZU: 904:27-523(498)

Ghimpu Vlad

К проблеме технического изучения памятников Восточного серебра в собрании Государственного Эрмитажа

319-330

CZU: 069.51:7.033.26:903.27

Веревкин Михаил, Пятницкий Юрий

Предметы женского костюма из золотоордынского захоронения могильника Тингутинский I. Консервация и предварительные выводы

331-346

CZU: 902/903.5

Доде Звездана

Рыцарское надгробие из Королёвского замка Нялаб

347-359

CZU: 902/903.5(4)

Прохненко Игорь, Жиленко Мария

Комплекс монет XV-XVI вв. в коллекции краеведческого музея г. В илково

361-372

CZU: 069.51:737.1(4)"XIV-XV"

Янов Дмитрий

«Великое переселение народов» – новая экспозиция Государственного Эрмитажа (обзор – приглашение)

373-381

CZU: 069.51:903(470)

Фурасьев Алексей

Г.И. Смирнова, М.Ю. Вахтина, М.Т. Кашуба, Е.Г. Старкова, ГОРОДИЩЕ НЕМИРОВ НА РЕКЕ ЮЖНЫЙ БУГ.

385-386

CZU: 902/904

Băţ Mihail

Profesorul Mihai Bărbulescu

385-388

CZU: 94(498)(092)

Matei Dan