Начала изучения курганов Буджака: историография и картография
Close
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
325 3
Ultima descărcare din IBN:
2020-12-25 00:47
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
903.4(477) (4)
Prehistory. Prehistoric remains, artefacts, antiquities (190)
SM ISO690:2012
САПОЖНИКОВ, Игорь. Начала изучения курганов Буджака: историография и картография. In: Tyragetia. Serie nouă. 2018, nr. 1(27), pp. 121-139. ISSN 1857-0240.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Tyragetia. Serie nouă
Numărul 1(27) / 2018 / ISSN 1857-0240 /ISSNe 2537-6330

Начала изучения курганов Буджака: историография и картография

Începutul studierii tumulilor din Bugeac: istoriografie şi cartografie

The beginning of the study of Budjak burial mounds: historiography and cartography


CZU: 903.4(477)
Pag. 121-139

Сапожников Игорь
 
Институт Археологии НАН Украины
 
Disponibil în IBN: 3 decembrie 2018


Rezumat

În articol este prezentată istoria descrierii şi studierii tumulilor din stepele Bugeacului, care începe cu menţiunile lui Herodot despre mormântul regilor cimerieni de la Nistru. Primele cartografieri ale tumulilor din acest spaţiu sunt realizate în secolul XVIII: planul taberei lui Carol XII-lea de la Bender (1711) şi hărţile militare din timpul războiului ruso-turc din anii 1789-1790. Primele cercetări ştiinţifice la tumulii din Bugeac au fost întreprinse de profesorul F.I. Knauer în 1888. Începând cu acest an şi până în 1917 în spaţiul menţionat vor fi cercetate cca 30 movile funerare. De asemenea, vor fi întreprinse periegheze în regiunea tumulilor unde a fost descoperit tezaurul de la Borodino, precum şi în spaţiul necropolelor oraşului antic Tyras şi al cetăţii de la Cartal.

The article is dedicated to the history of the description and study of the Budjak burial mounds, which originates from the Tomb of the Cimmerian kings on the Dniester mentioned by Herodotus. Mapping of the kurgans of the region dates back to the 18th century, with the map of the Swedish King Charles XII’s camp near Bender (1711) and the 1789-1790 maps of the time of the second Russian-Turkish war. The history of their study passed a predatory period, recorded from the 1810s. The first successful scientific excavation of these sites was conducted in 1888 by Prof. F.I.Knauer. From that time until 1917, almost 30 mounds were explored in Budjak, as well as places of findings in the barrows of the Borodino hoard and a number of ancient tombs near the city of Tyras and Kartal.

Cuvinte-cheie
Буджак, Могила киммерийских царей, курганы, история изучения, кладоискательство, картография, раскопки, каменные склепы, погребения, Бородинский клад, Тира, Картал.