Determinarea şi aprecierea parametrilor procesului de păstrare a fructelor şi legumelor cu utilizarea frigului natural
Close
Articolul precedent
Articolul urmator
453 19
Ultima descărcare din IBN:
2020-10-28 11:04
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
621.56:664.8.037 (1)
Pneumatic energy, machinery and tools. Refrigeration (42)
Preservation of organic edible substances. Candying, crystallizing. Sterilization. Pasteurization. Canning. Freeze-drying. Preservation of plant, vegetable products (56)
SM ISO690:2012
VOLCONOVICI, Liviu; CERNEI, Mihai; VOLCONOVICI, Augustin; ROTARI, Viorel; CREŢU, Victor; DRUTA, Tatiana; BABAN, O; MALAI, Leonid. Determinarea şi aprecierea parametrilor procesului de păstrare a fructelor şi legumelor cu utilizarea frigului natural. In: Energetica Moldovei. Aspecte regionale de dezvoltare. Ediția I, 21-24 septembrie 2005, Chișinău. Chișinău, Republica Moldova: Institutul de Energetică al Academiei de Științe a Moldovei, 2005, pp. 711-714. ISBN 9975-62-145-7.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Energetica Moldovei. Aspecte regionale de dezvoltare
Ediția I, 2005
Conferința "Energetica Moldovei"
Editia I, 2005, Chișinău, Moldova, 21-24 septembrie 2005

Determinarea şi aprecierea parametrilor procesului de păstrare a fructelor şi legumelor cu utilizarea frigului natural


CZU: 621.56:664.8.037
Pag. 711-714

Volconovici Liviu1, Cernei Mihai1, Volconovici Augustin2, Rotari Viorel2, Creţu Victor1, Druta Tatiana1, Baban O1, Malai Leonid1
 
1 Universitatea Agrară de Stat din Moldova,
2 Institutul de Energetica al AŞM
 
Disponibil în IBN: 2 august 2018