Educația elevilor în spiritul toleranței pentru un mediu social bazat pe inteligență emoțională. Recenzie asupra monografiei Educație pentru toleranță. Sugestii metodologice, autoare Lilia Balțat
Close
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
407 5
Ultima descărcare din IBN:
2020-04-08 16:23
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
37.034 (69)
Education (7467)
SM ISO690:2012
SADOVEI, Larisa; SCURTU, Tatiana. Educația elevilor în spiritul toleranței pentru un mediu social bazat pe inteligență emoțională. Recenzie asupra monografiei Educație pentru toleranță. Sugestii metodologice, autoare Lilia Balțat. In: Revistă de știinţe socioumane . 2014, nr. 3(28), pp. 132-134. ISSN 1857-0119.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Revistă de știinţe socioumane
Numărul 3(28) / 2014 / ISSN 1857-0119 /ISSNe 2587-330X

Educația elevilor în spiritul toleranței pentru un mediu social bazat pe inteligență emoțională. Recenzie asupra monografiei Educație pentru toleranță. Sugestii metodologice, autoare Lilia Balțat

CZU: 37.034
Pag. 132-134

Sadovei Larisa1, Scurtu Tatiana2
 
1 Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău,
2 Liceul teoretic „Gheorghe Ghimpu”, s. Colonița
 
Disponibil în IBN: 12 aprilie 2016