Contribuții epistemologice și praxiologice la fundamentarea unei noi științe a educației. Recenzie la monografia colectivă Pedagogia culturii emoţionale, autoare Maia Cojocaru-Borozan, Corina Zagaievschi
Close
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
470 11
Ultima descărcare din IBN:
2020-12-31 16:09
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
[37.013.43+37.015.3]:159.942 (1)
Fundamentals of education. Theory. Policy etc. (2000)
Psychology (1536)
SM ISO690:2012
PÂSLARU, Vladimir. Contribuții epistemologice și praxiologice la fundamentarea unei noi științe a educației. Recenzie la monografia colectivă Pedagogia culturii emoţionale, autoare Maia Cojocaru-Borozan, Corina Zagaievschi. In: Revistă de știinţe socioumane . 2014, nr. 3(28), pp. 129-132. ISSN 1857-0119.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Revistă de știinţe socioumane
Numărul 3(28) / 2014 / ISSN 1857-0119 /ISSNe 2587-330X

Contribuții epistemologice și praxiologice la fundamentarea unei noi științe a educației. Recenzie la monografia colectivă Pedagogia culturii emoţionale, autoare Maia Cojocaru-Borozan, Corina Zagaievschi

CZU: [37.013.43+37.015.3]:159.942
Pag. 129-132

Pâslaru Vladimir
 
Academia de Ştiinţe a Moldovei
 
Disponibil în IBN: 12 aprilie 2016