Implicaţii ale anxietăţii sociale în reuşita şcolară la adolescenţi
Close
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
244 17
Ultima descărcare din IBN:
2019-02-07 00:10
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Psihologie, revista ştiinţifico-practică
Numărul 1-2 / 2014 / ISSN 1857-2502 /ISSNe 2537-6276

Implicaţii ale anxietăţii sociale în reuşita şcolară la adolescenţi

Pag. 3-9

Otomega Iulia-Mihaela
 
Universitatea „Petre Andrei”, Iaşi
 
Disponibil în IBN: 17 august 2015


Rezumat

Fenomenul anxietăţii sociale în rândul adolescenţilor contemporani, este frecvent întâlnit, dar deseori ascuns sub cortina interpretării comportamentului elevilor ca fiind unul de natură indiferentă, nonşalantă sau incapabilă. Relaţia dintre anxietatea socială şi reuşita şcolară este una puternic manifestată în mediul şcolar, acolo unde elevii se confruntă cu prezentări orale, evaluări constante, lucrul în grupuri/echipe etc., cu alte cuvinte situaţii şi evenimente sociale declanşatoare de anxietate. Considerăm, de altfel, că atenţia c adrului didactic ar trebui sporită asupra cauzelor comportamentelor şi manifestărilor elevilor, nu doar asupra efectelor acestora, prin urmare am considerat primordial să surprindem în prezenta lucrare anumite aspecte ale anxietăţii sociale, dar şi ale reuşitei şcolare, creând astfel o legătură evidentă între cele două fenomene.

In modern times, the phenomenon of social anxiety among adolescents is frequent but often hidden under the curtain interpreting students regarding student behavior as one of nature indifference, nonchalant or incapable. The relationship between social anxiety and school success is powerful manifested in schools, where students face oral presentations, constant assessment, working in groups / teams etc., in other words situations and events that trigger anxiety. We believe, moreover, that the teacher should increase his attention on the causes of behavior and student behavior, not just their effects, we therefore paramount to capture in this paper some aspects of social anxiety, and success at school, thus creating a obvious link between the two phenomena.

Cuvinte-cheie
anxietate, cadre didactice,

elev, adaptare şcolară, anxietate socială, reuşită şcolară.