IBN
    

    
  


    
Close

Afișare rezultate

SM ISO690:2012
Afisarea articolelor 1-20(109) pentru cuvîntul-cheie "elev"
Mediul educațional – factor relevant în dezvoltarea personalității elevului
Vinnicenco Elena
Tradiţie şi inovaţie în educaţie
Vol. I. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-289-2.
Disponibil online 11 February, 2020. Descarcări-23. Vizualizări-559
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Impactul educației muzicale în formarea valorilor cultural-artistice la elevi
Hîncu Ionela
Tradiţie şi inovaţie în educaţie
Vol. I. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-289-2.
Disponibil online 11 February, 2020. Descarcări-37. Vizualizări-740
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Elaborarea opționalului citește și cunoaște-te! În concordanță cu prioritățile de politică educațională- ca premisă a dezvoltării imaginii de sine a elevilor din ciclul primar
Irina Elena-Roxana12
Practici naționale și internaționale de profesionalizare a cadrelor didactice în contextul provocărilor societale
2021. Chişinău. ISBN 978-9975-46-567-0..
Disponibil online 26 April, 2022. Descarcări-3. Vizualizări-210
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Работа над гаммой с учениками младших классов
Melinic Natalia
Школа Искусств „Теодор Негарэ”, Окница
Traditie şi inovare în cercetarea ştiinţifică
Ediția 10, Vol. II. 2021. Bălți. ISBN 978-9975-50-270-2.
Disponibil online 22 June, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-160
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tradițional și modern în studiul limbii române în clasele primare
Popa Florentina
Probleme actuale ale ştiinţelor umanistice.
Vol.20, Partea 1. 2022. Chișinău. ISSN 1857-0267.
Disponibil online 5 January, 2023. Descarcări-8. Vizualizări-153
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Modelul teoretic de formare a imaginii de sine a elevilor în receptarea textului literar
Irina Elena-Roxana
Probleme actuale ale ştiinţelor umanistice.
Vol.20, Partea 1. 2022. Chișinău. ISSN 1857-0267.
Disponibil online 5 January, 2023. Descarcări-9. Vizualizări-159
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Un model al competenței manageriale în pedagogie. Competența managerială de bază – învățarea organizațională
Bundă Carmen
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 3(29) / 2022 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
Disponibil online 5 January, 2023. Descarcări-3. Vizualizări-142
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Educația în postmodernitate
Vinnicenco Elena
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 3(21) / 2020 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
Disponibil online 4 November, 2020. Descarcări-29. Vizualizări-575
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Învăţătorul: autoritate, lider sau model de formare al personalității elevilor din clasele primare
Silistraru Nicolae1, Bundă Carmen2
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 1(19) / 2020 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
Disponibil online 7 April, 2020. Descarcări-46. Vizualizări-821
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Atitudini interpretative în opera literară
Oboroceanu Viorica
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 1(15) / 2019 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
Disponibil online 1 August, 2019. Descarcări-35. Vizualizări-1575
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rolul factorilor educaționali în formarea personalității elevului
Vinnicenco Elena
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 1(15) / 2019 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
Disponibil online 1 August, 2019. Descarcări-167. Vizualizări-1307
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Repere epistemice și metodologice ale receptării operei literare prin problematizare și algoritmizare
Şchiopu Constantin
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 1(15) / 2019 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
Disponibil online 1 August, 2019. Descarcări-11. Vizualizări-652
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Şcoala și familia – o viziune practică
Bondar Nicușor
Probleme actuale ale ştiinţelor umanistice.
Vol.16, Partea 1. 2017. Chișinău. ISBN 978- 9975-921-22-0.
Disponibil online 13 February, 2023. Descarcări-13. Vizualizări-97
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aspecte psihopedagogice ale dezvoltării creativității artistice la elevii din clasa a II-a prin aplicații practice
Vinnicenco Elena1, Starciuc Natalia2
Învăţământ superior: tradiţii, valori, perspective
Vol. 2. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-312-7.
Disponibil online 1 December, 2021. Descarcări-23. Vizualizări-311
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Arhetipul copilului-elev: profil real și ficțional
Popa Viorica
Şcoala internaţională de metodologie în ştiinţele socioumane
Ediția a 5-a. 2022. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-159-95-1.
Disponibil online 24 July, 2023. Descarcări-1. Vizualizări-30
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rolul de consilier al învățătorului în cadrul disciplinei dezvoltare personală
Globu Nelea
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol.7, Partea 2. 2020. Cahul, Republica Moldova. ISBN 978-9975-88-060-2.
Disponibil online 15 December, 2020. Descarcări-44. Vizualizări-600
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Creativitatea: cunoaștere autentică și calitativă
Vicol Nelu
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol.7, Partea 2. 2020. Cahul, Republica Moldova. ISBN 978-9975-88-060-2.
Disponibil online 14 December, 2020. Descarcări-43. Vizualizări-531
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bariere în comunicarea didactică
Tifrac Maria
Învăţământ superior: tradiţii, valori, perspective
Vol. 1. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-285-4.
Disponibil online 2 January, 2020. Descarcări-128. Vizualizări-832
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Strategii didactice centrate pe elev
Vinnicenco Elena
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice
Vol. 4. 2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-301-1.
Disponibil online 1 March, 2020. Descarcări-92. Vizualizări-841
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Specificul citirii în clasa întâi
Golubiţchi Silvia
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice
Vol. 4. 2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-301-1.
Disponibil online 1 March, 2020. Descarcări-35. Vizualizări-599
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 109