Rolul societăţii civile in procesul de integrare socială a persoanelor liberate
Close
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
425 7
Ultima descărcare din IBN:
2020-11-02 22:37
SM ISO690:2012
RUSU, Oleg; SLISARENCO, Ion. Rolul societăţii civile in procesul de integrare socială a persoanelor liberate. In: Anale ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” a MAIRM: ştiinţe juridice. 2012, nr. XII(1), pp. 52-57. ISSN 1857-0976.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Anale ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” a MAIRM: ştiinţe juridice
Numărul XII(1) / 2012 / ISSN 1857-0976

Rolul societăţii civile in procesul de integrare socială a persoanelor liberate

Pag. 52-57

Rusu Oleg, Slisarenco Ion
 
Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
 
Disponibil în IBN: 28 noiembrie 2013


Rezumat

În articol este studiat rolul societăţii civile în procesul de integrare socială a persoanelor liberate. Potrivit autorului, reuşita adaptării sociale a persoanelor liberate, în mare parte, va depinde de anturajul social în care ei vor ajunge după liberare, adică de acele microgrupuri în care vor trebui să-şi îndeplinească rolurile şi funcţiile sociale. În acest sens a fost elucidat rolul pe care îl au colectivul de muncă, Biserica, organizaţiile neguvernamentale, mass-media.

Dans l’article est étudié le rôle de la société civile dans le processus d’intégration sociale des personnes libérées. Selon l’auteur, la réussite de l’adaptation sociale des personnes libérées, dans la plupart des cas, dépendra de l’entourage social dans lequel elles arriveront après la libération, donc de ces petits groupes où elles devront accomplir leurs rôles et fonctions sociales. En ce sens a été élucidé le rôle des collectifs de travail, de l’Église, des organizations non-gouvernementales, des médias.

Google Scholar Export

<meta name="citation_title" content="Rolul societăţii civile in procesul de integrare socială a persoanelor liberate">
<meta name="citation_author" content="Rusu Oleg">
<meta name="citation_author" content="Slisarenco Ion">
<meta name="citation_publication_date" content="2012/01/02">
<meta name="citation_journal_title" content="Anale ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” a MAIRM: ştiinţe juridice">
<meta name="citation_volume" content="1">
<meta name="citation_issue" content="XII">
<meta name="citation_firstpage" content="52">
<meta name="citation_lastpage" content="57">
<meta name="citation_pdf_url" content="https://ibn.idsi.md/sites/default/files/imag_file/Rolul%20societatii%20civile%20in%20procesul%20de%20integrare%20sociala%20a%20persoanelor%20liberate.pdf">