Unele aspecte cu privire la obiectul de studiu şi sistemul criminologiei
Close
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
404 5
Ultima descărcare din IBN:
2020-07-27 20:07
SM ISO690:2012
LARII, Iurie. Unele aspecte cu privire la obiectul de studiu şi sistemul criminologiei. In: Anale ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” a MAIRM: ştiinţe juridice. 2012, nr. XII(1), pp. 47-51. ISSN 1857-0976.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Anale ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” a MAIRM: ştiinţe juridice
Numărul XII(1) / 2012 / ISSN 1857-0976

Unele aspecte cu privire la obiectul de studiu şi sistemul criminologiei

Pag. 47-51

Larii Iurie
 
Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
 
Disponibil în IBN: 28 noiembrie 2013


Rezumat

Problema obiectului de studiu al criminologiei a fost şi continuă să fie o dilemă până în prezent. Istoricul evoluţiei criminologiei denotă că, într-o perioadă îndelungată de dezvoltare a acestei ştiinţe, obiectul de cercetare a fost axat prioritar pe infractor, îndeosebi în incinta şcolii pozitiviste italiene, unde s-au formulat tezele principale privind tipurile de criminali, s-a apreciat rolul eredităţii şi a unor patologii în formarea infractorilor etc. Pe de altă parte, odată cu dezvoltarea ştiinţei psihologice în domeniu, analizele şi cercetările infractorului s-au multiplicat, apreciindu-se îndeosebi relevanţa factorilor psihici (sentimente, emoţii, necesităţi, caracter, nivel de inteligenţă etc.) în declanşarea actelor infracţionale. Mai târziu, cercetările s-au focusat asupra aprecierii rolului factorilor sociali în etiologia crimei, fiind obţinute unele rezultate cu caracter ştiinţific evident, ca apoi să se pună accentul atât pe criminalitate, privită din punct de vedere statistic ca o totalitate de fapte infracţionale comise, cât şi pe cauzele de ordin social ale acestui fenomen negativ.

The subject matter of criminology has been and continues to be a dilemma far. History shows that the development of criminology in a long period of development of this science, the object of the research was focused primarily on the offender, especially Italian positivist school premises, where they made key findings on the types of criminals, appreciated the role of heredity and pathology in the formation of offenders etc. On the other hand, with the development of psychological science in the field, analyzes and research have multiplied offender, particularly appreciating the relevance of psychological factors (feelings, emotions, needs, character, level of intelligence etc.) in triggering criminal acts. Later research has focused on assessing the role of social factors in the etiology of crime, the scientific results obtained some obvious, and then focus on crime, viewed from a statistical point of view totally committed criminal acts, as and social causes of this negative phenomenon.