Demersul didactic de formare a competenţei fonologice în limba engleză la studenţii filologi
Close
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
210 1
Ultima descărcare din IBN:
2022-11-03 08:56
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
37.02:811.111'34 (3)
General questions of didactics and method (1201)
English language (671)
SM ISO690:2012
USATÎI, Larisa. Demersul didactic de formare a competenţei fonologice în limba engleză la studenţii filologi. In: ACROSS , 2021, nr. 4(2), pp. 65-70. ISSN -.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
ACROSS
Numărul 4(2) / 2021 / ISSN - /ISSNe 2602-1463

Demersul didactic de formare a competenţei fonologice în limba engleză la studenţii filologi

CZU: 37.02:811.111'34

Pag. 65-70

Usatîi Larisa
 
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
 
 
Disponibil în IBN: 4 octombrie 2022


Rezumat

The present article focuses on the problem of the formation of phonological competence in English in Philology students. The phonological sub-component is one of the key–competencies of linguistic communicative competence which presupposes the ability to operate with the sound code of the studied language. The material considers the stages of forming the phonological competence such as Motivational-value, Presentation, Practice and Production.

Cuvinte-cheie
phonological competence, linguistic communicative competence, motivational –value, presentation, practice, production, articulatory agenda