Răspunderea penală a minorului în unele țări europene
Close
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
643 69
Ultima descărcare din IBN:
2024-06-18 17:22
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
343.224.1 (69)
Criminal law proper (901)
SM ISO690:2012
COJOCARU, Radion, RUSSU, Valentina. Răspunderea penală a minorului în unele țări europene. In: Anale ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI al RM: ştiinţe juridice, 2021, nr. 14, pp. 43-57. ISSN 1857-0976. DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.5652876
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Anale ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI al RM: ştiinţe juridice
Numărul 14 / 2021 / ISSN 1857-0976

Răspunderea penală a minorului în unele țări europene

Criminal liability of the minor in some european countries

DOI:https://doi.org/10.5281/zenodo.5652876
CZU: 343.224.1

Pag. 43-57

Cojocaru Radion, Russu Valentina
 
Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
 
 
Disponibil în IBN: 26 decembrie 2021


Rezumat

Evoluția fenomenului delincvenței juvenile în lume și mai ales gravitatea infracțiunilor săvârșite de minori, formele violente de săvârșire a acestora au determinat ca problematica răspunderii penale a minorilor să devină una de interes major. Devine, deci tot mai actuală problematica minorului aflat în conflict cu legea. În această lucrare autorul descrie particularitățile răspunderii penale a minorului în unele țări europene, analizând doctrina juridică și reglementările legislative ale acestora, în scopul evidențierii unor bune practici în materia tratamentului penal al minorilor și formulării unor propuneri de perfecționare a cadrului legal național.

The evolution of the phenomenon of juvenile delinquency in the world and especially the seriousness of the crimes committed by minors, the violent forms of their committing have determined that the issue of criminal liability of minors to become one of major interest. So, it is becoming more and more up-to-date the issue of the minor in conflict with the law. In this work the author describes the particularities of the criminal liability of the minor in some European countries, analyzing the legal doctrine and their legislative regulations, for the purpose of highlighting good practices in the field of criminal treatment of minors and formulating proposals to improve the national legal framework.

Cuvinte-cheie
minor, infracţiune, răspundere penală, responsabilitate, vârsta răspunderii penale, măsuri de siguranţă, pedeapsă penală,

minor, crime, criminal liability, responsibility, age of criminal liability, safety measures, criminal punishment