IBN
    

    
  


  
Close

Afișare rezultate

SM ISO690:2012
Afisarea articolelor 1-8(8) pentru cuvîntul-cheie "măsuri de siguranţă"
Răspunderea penală a minorului în unele țări europene
Cojocaru Radion, Russu Valentina
Anale ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI al RM: ştiinţe juridice
Nr. 14 / 2021 / ISSN 1857-0976
Disponibil online 26 December, 2021. Descarcări-69. Vizualizări-636
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Expulzarea în dreptul contravențional – atentare asupra drepturilor și libertăților fundamentale ale omului sau o protejare a acestora?
Crainic Adrian
EU: Building links to Eastern Partnership Countries
Ediția 1. 2023. Chişinău. ISBN 978-9975-175-46-3.
Disponibil online 5 January, 2024. Descarcări-2. Vizualizări-163
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Conceptul şi natura juridică a confiscării speciale a bunurilor care constituie obiectul infracțiunii de spălare a banilor.
Bularu Sergiu
Legea şi Viaţa
Nr. 1-2(349-350) / 2021 / ISSN 2587-4365 /ISSNe 2587-4373
Disponibil online 21 April, 2021. Descarcări-14. Vizualizări-430
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unele aspecte interpretative privind formele constrângerii în dreptul penal
Spatari Mariana, Nedelcu Vlad
Legea şi Viaţa
Nr. 2(314) / 2018 / ISSN 2587-4365 /ISSNe 2587-4373
Disponibil online 24 February, 2018. Descarcări-25. Vizualizări-756
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Chestiuni de soluționat la încetarea urmăririi penale
Secrieru Natalia
Justiţia şi respectarea drepturilor persoanei în Republica Moldova
2020. Chişinău. ISBN 978-9975-3201-4-6.
Disponibil online 29 September, 2022. Descarcări-87. Vizualizări-648
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unele concepţii privind măsurile de siguranţă în diferite sisteme de drept
Spînu (Dumneanu) Ludmila, Grosu Vladimir
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Sociale)
Nr. 11 / 2015 / ISSN 1814-3199 /ISSNe 2345-1017
Disponibil online 24 March, 2016. Descarcări-74. Vizualizări-1070
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aplicarea și executarea pedepsei privative de libertate față de minori în legislația altor state
Cuciurcă Angela
Promovarea valorilor social-economice în contextul integrării europene
2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3287-6-0.
Disponibil online 24 December, 2019. Descarcări-17. Vizualizări-712
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Confiscarea extinsă
Zlate Nadia
Vector European
Nr. 1 / 2021 / ISSN 2345-1106 /ISSNe 2587-358X
Disponibil online 26 April, 2021. Descarcări-18. Vizualizări-440
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-8 of 8