Axe valorice ale competențelor media în cadrul învățării pe tot parcursul vieții
Close
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
535 23
Ultima descărcare din IBN:
2024-03-04 19:06
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
374+316.77:[070+004] (1)
Education and training out of school. Further education (216)
Sociology of culture. Cultural context of social life (801)
Newspapers. The Press. Journalism (562)
Computer science and technology. Computing. Data processing (4233)
SM ISO690:2012
ŢAP, Elena, DERMENJI-GURGUROV, Svetlana, CARABET, Natalia, BULICANU, Ion. Axe valorice ale competențelor media în cadrul învățării pe tot parcursul vieții. In: Revistă de știinţe socioumane , 2020, nr. 3(46), pp. 4-22. ISSN 1857-0119.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Revistă de știinţe socioumane
Numărul 3(46) / 2020 / ISSN 1857-0119 /ISSNe 2587-330X

Axe valorice ale competențelor media în cadrul învățării pe tot parcursul vieții

Value axes of media competences in the framework lifelong learning

CZU: 374+316.77:[070+004]

Pag. 4-22

Ţap Elena, Dermenji-Gurgurov Svetlana, Carabet Natalia, Bulicanu Ion
 
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
 
 
Disponibil în IBN: 19 martie 2021


Rezumat

Actualmente, în noua realitate culturală și socială sunt prezente conceptele de „media” și „mass-media”. Nevoia de a deosebi informațiile media și mass-media „inoportune”, care încearcă să ne dezinformeze, să ne manipuleze, de celelalte categorii de informații, „bune”, care respectă regulile de plasare a informațiilor etc., devine tot mai stringentă. În interacțiunea cu media, mass-media (de orice tip, inclusiv digitală), avem nevoie de cunoștințe legate de navigarea prin informația media. Este necesar să exersăm gândirea și înțelegerea critică, utilizarea diverselor media, să cunoaştem care sunt drepturile și responsabilitățile în mass-media, să putem crea, utiliza conținuturile media, pentru distracții, informare, socializare etc.

Currently, the concepts of media and mass-media are present in the new cultural and social reality. The need to distinguish between "inappropriate" media and media information, which tries to misinform us, to manipulate the other categories of "good" information, which respect the rules of information placement. In the interaction with media, mass-media (of any type, including digital ones) we need knowledge related to browsing through media information. It is necessary to practice critical thinking and understanding, how we use the various media, what are the rights and responsibilities in the media. To be able to create, use media content, for entertainment, information, socializing, etc.

Cuvinte-cheie
educația media, alfabetizare media, competenţe media, formator, securitate online, parteneriat cu familia,

media education, media literacy, media skills, trainer, online security, family partnership