Studiu lingvistic asupra manuscrisului Sandipa. Grafia (1)
Close
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
615 3
Ultima descărcare din IBN:
2023-12-12 12:16
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
811.135.1 (1565)
Balkan Romance / Balkan Romanic languages (1473)
SM ISO690:2012
VEREBCEANU, Galaction. Studiu lingvistic asupra manuscrisului Sandipa. Grafia (1). In: Philologia, 2020, nr. 3-4(309-310), pp. 93-102. ISSN 1857-4300.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Philologia
Numărul 3-4(309-310) / 2020 / ISSN 1857-4300 /ISSNe 2587-3717

Studiu lingvistic asupra manuscrisului Sandipa. Grafia (1)

Linguistic research on the Sandipa handwritten. Writing 1

CZU: 811.135.1

Pag. 93-102

Verebceanu Galaction
 
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
 
 
Disponibil în IBN: 4 noiembrie 2020


Rezumat

There is examineted inventory of letters used at the imitating, by the scribe Ioan Crăciun from Ștefănești Dorohoi, the folkloric novel text Sandipa, contain between the files 1 and 101 of the Romanian research from 1798 and preserved into the State Library of Russia (Moscow). It is important to establish the values of the Cyrilic polyphon letters or the letters that have phonetic corespondences harder to specify.

Este examinat inventarul slovelor folosite la copierea, de către scribul Ioan Crăciun din Ștefănești, Dorohoi, a textului romanului popular Sandipa, cuprins între filele 1r și 101r ale unui manuscris românesc de la 1798 și păstrat la Biblioteca de Stat a Rusiei (Moscova). Accentul principal se pune pe stabilirea valorii literelor chirilice polifone sau care au corespondențe fonetice mai greu de precizat.

Cuvinte-cheie
copy, grapheme, research, letter, suprawording, sound-type, text, phonetic value,

copie, grafem, manuscris, slovă, suprascriere, sunet-tip, text, valoare fonetică