IBN
    

    
  


  
Close

Afișare rezultate

SM ISO690:2012
Afisarea articolelor 1-20(139) pentru cuvîntul-cheie "text"
Les facteurs d'unification du texte
Talchiu Rodica
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol.2. 2017. Cahul. ISBN 978-9975-88-019-0. 978-9975-88-021-3.
Disponibil online 28 December, 2017. Descarcări-9. Vizualizări-1162
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Формиране на умения за семантично четене в началните класове
Boicova Larisa
Комратский государственный университет
Функционирование славянских и других языков и литератур в контексте языковой ситуации РМ
2020. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-101-7..
Disponibil online 5 January, 2021. Descarcări-6. Vizualizări-354
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Situation de la production ecrite en contexte universitaire
Gishti Eglantina
Noi tendinţe în predarea limbajelor de specialitate în contextul racordării învăţământului
Ediția 1. 2016. Chişinău. ISBN 978-9975-71-790-8.
Disponibil online 6 September, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-339
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Особенности восприятия общеупотребительной лексики современными школьниками
Haimovici Liudmila, Assuirova Larisa
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 1(15) / 2019 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
Disponibil online 1 August, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-830
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aspecte didactice în studierea textului literar în clasele primare
Golubiţchi Silvia
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 2(11) / 2017 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
Disponibil online 19 January, 2018. Descarcări-54. Vizualizări-1274
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Гагаузский контент. Современность и перспективы
Fedorincik Artiom
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol. 3. 2023. Comrat. ISBN 978-9975-83-254-0.
Disponibil online 4 May, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-295
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aspecte pragmatice în abordarea textului literar şi nonliterar
Zdraguş Vera
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 1(2) / 2013 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
Disponibil online 11 March, 2017. Descarcări-22. Vizualizări-911
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Formarea competenţei de comprehensiune şi interpretare a textului
Ciorba-Lașcu Tatiana
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 1(2) / 2013 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
Disponibil online 11 March, 2017. Descarcări-11. Vizualizări-898
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Modele de bază întru dezvoltarea competenței de traducere
Golubovschi Oxana
Probleme actuale ale ştiinţelor umanistice
Vol.16, Partea 1. 2017. Chișinău. ISBN 978- 9975-921-22-0.
Disponibil online 14 February, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-217
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Conflictul – baza unității artistice dramatice
Lupașcu Lidia
Învăţământ superior: tradiţii, valori, perspective
Vol. 2. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-312-7.
Disponibil online 1 December, 2021. Descarcări-19. Vizualizări-943
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Valorificarea lecturii în clasele primare
Munteanu Tamara
Învăţământ superior: tradiţii, valori, perspective
Vol. 2. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-312-7.
Disponibil online 30 November, 2021. Descarcări-45. Vizualizări-645
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Prezenţa cotidianului în proza Lidiei Istrati
Dumitraşcu Violeta
Filologia modernă: Realizări şi perspective în context European
Ediția 8. 2015. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 12 September, 2018. Descarcări-4. Vizualizări-667
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Forme de intertextualitate în proza lui Aureliu Busuioc
Dumitraşcu Veronica
Filologia modernă: Realizări şi perspective în context European
Ediția 8. 2015. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 12 September, 2018. Descarcări-21. Vizualizări-676
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Relaţii discurs: text în comunicare
Rumleanschi Mihail
Filologia modernă: Realizări şi perspective în context european
Ediția 9. 2017. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 11 September, 2018. Descarcări-12. Vizualizări-799
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Autorul model şi cititorul model în concepţia lui Umberto Eco
Cogut Sergiu
Filologia modernă: Realizări şi perspective în context european
Ediția 9. 2017. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 10 September, 2018. Descarcări-119. Vizualizări-2716
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Reinterpretarea subiectelor sacre şi alte teme în creaţia sculptorului Valeriu Bâtca
Marian Ana
Arta
Nr. 1(AV) / 2020 / ISSN 2345-1181 /ISSNe 2537-6136
Disponibil online 28 December, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-492
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Problema textului si a imaginii în pictura murală ortodoxă: o abordare structural-semiotică (partea a 3-a )
Ciobanu Constantin
Arta
Nr. 1(AV) / 2016 / ISSN 2345-1181 /ISSNe 2537-6136
Disponibil online 8 February, 2017. Descarcări-12. Vizualizări-1170
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Problema textului și a imaginii în pictura medievală ortodoxă: o abordare structural-semiotică
Ciobanu Constantin
Arta
Nr. 1(AV) / 2015 / ISSN 2345-1181 /ISSNe 2537-6136
Disponibil online 23 June, 2016. Descarcări-27. Vizualizări-1048
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Reconstruirea elementelor genurilor muzicii catolice în Miserere pentru cor feminin a cappella de V. Ciolac
Gîrbu Ecaterina
Arta
Nr. 2(AAV) / 2015 / ISSN 2345-1181 /ISSNe 2537-6136
Disponibil online 13 July, 2016. Descarcări-3. Vizualizări-887
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Развитие речи младших школьников на основе текста
Tretiac Natalia, Martina Olesya
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.2. 2022. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-176-5; 978-9975-83-178-9.
Disponibil online 8 April, 2022. Descarcări-3. Vizualizări-321
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 139