IBN
    

    
  


  
Close

Afișare rezultate

SM ISO690:2012
Afisarea articolelor 1-20(103) pentru cuvîntul-cheie "discriminare"
Discriminarea — factor determinant în analiza dreptului la muncă, comportamentul factorilor implicaţi privind deviant și urmările datorate factorilor psihosociali
Negrila Constantin12
Știinţa juridică autohtonă prin prisma valorilor și tradiţiilor europene
2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-124-64-5.
Disponibil online 6 June, 2018. Descarcări-67. Vizualizări-928
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Parcursul istoric etapizat al educației interculturale în vederea formării competenței interculturale
Dorobanțu-Dina Roxana-Georgeta
Probleme actuale ale ştiinţelor umanistice
Vol.20, Partea 1. 2022. Chișinău. ISSN 1857-0267.
Disponibil online 5 January, 2023. Descarcări-7. Vizualizări-463
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Asigurarea condițiilor pedagogice de educație a elevilor în mediul școlar intercultural
Zubenschi Ecaterina
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 1(15) / 2019 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
Disponibil online 1 August, 2019. Descarcări-10. Vizualizări-823
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Feminizarea migrației din Republica Moldova
Petco Iulian
Administrarea Publică
Nr. 3(115) / 2022 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 28 October, 2022. Descarcări-6. Vizualizări-309
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cultura toleranței dezvoltata în sistemul educațional din RM
Curoş Liudmila
Administrarea Publică
Nr. 3(115) / 2022 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 28 October, 2022. Descarcări-9. Vizualizări-333
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aspecte procesuale specifice domeniului discriminării în legislația Republicii Moldova
Bontea Oleg
Anale ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI al RM: ştiinţe juridice
Nr. 16 / 2022 / ISSN 1857-0976
Disponibil online 15 February, 2023. Descarcări-1. Vizualizări-211
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Asigurarea șanselor egale în sistemul Ministerului Afacerilor Interne și rolul managerilor în implementarea politicilor nediscriminatorii
Creanga Liliana, Suvac Corina
Anale ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI al RM: ştiinţe juridice
Nr. 16 / 2022 / ISSN 1857-0976
Disponibil online 15 February, 2023. Descarcări-6. Vizualizări-214
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Transformarea dizabilității în abilitate
Pavlencu Mariana
Anale ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI al RM: ştiinţe juridice
Nr. 15 / 2022 / ISSN 1857-0976
Disponibil online 19 July, 2022. Descarcări-7. Vizualizări-372
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Acțiunile externe ale Uniunii Europene de prevenire a unor forme de discriminare
Beniuc Liliana
Analele Ştiinţifice ale Universităţii de Studii Europene din Moldova
Nr. / 2023 / ISSN 2435-1114
Disponibil online 30 June, 2023. Descarcări-37. Vizualizări-278
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aspecte epistemologice privind dreptul la educație a copiilor în situație de stradă
Mărgărint Tatiana
Şcoala internaţională de metodologie în ştiinţele socioumane
Ediția a 5-a. 2022. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-159-95-1.
Disponibil online 25 July, 2023. Descarcări-6. Vizualizări-313
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pogromul populației evreiești din Chișinău în anul 1903: cauze, context și consecințe
Nastas Rodica
Probleme actuale ale ştiinţelor umanistice
Vol.16, Partea 2. 2017. Chișinău. ISBN 978- 9975-46-348-5.
Disponibil online 21 February, 2023. Descarcări-10. Vizualizări-250
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Arhitectura prin prisma de gen
Lungu Victoria, Lungu Daniela
Conferinţa tehnico-ştiinţifică a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor
Vol.2. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-589-3.
Disponibil online 27 March, 2020. Descarcări-6. Vizualizări-657
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Discriminarea și modalități de combatere a fenomenului discriminare la integrarea socială și profesională a persoanelor cu dizabilități
Lisnic Elena
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice
Vol. 1. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-229-8.
Disponibil online 13 February, 2020. Descarcări-110. Vizualizări-1025
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Educația în vremuri de criză: învățământ artistic pe platformă video
Ciobotari Călin
Învățământul artistic – dimensiuni culturale
Vol.2. 2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3311-7-3.
Disponibil online 16 December, 2020. Descarcări-5. Vizualizări-402
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Incluziunea socială a populației de etnie roma din Republica Moldova
Oprea Anatol, Haraz Svetlana
The contemporary issues of the socio-humanistic sciences
Ediția 6, Vol.2. 2015. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 18 June, 2018. Descarcări-31. Vizualizări-931
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Violența în bază de gen ca formă de discriminare: prevenire și combatere
Cazacu Doina
EU: Building links to Eastern Partnership Countries
Ediția 1. 2023. Chişinău. ISBN 978-9975-175-46-3.
Disponibil online 5 January, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-197
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Standardele UE in domeniul combaterii discriminării
Bontea Oleg
EU: Building links to Eastern Partnership Countries
Ediția 1. 2023. Chişinău. ISBN 978-9975-175-46-3.
Disponibil online 5 January, 2024. Descarcări-9. Vizualizări-153
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Incluziunea studenţilor din comunitatea LGBTQIA+ în campusul universitar: aspecte practice
Bulboacă Gabriel
EcoSoEn
Nr. 3-4 / 2023 / ISSN 2587-344X /ISSNe 2587-425X
Disponibil online 11 January, 2024. Descarcări-12. Vizualizări-204
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Inegalităţi de gen pe piaţa muncii din UE
Ivănuş Cătălina-Adriana
Economie şi Sociologie
Nr. 2 / 2014 / ISSN 1857-4130
Disponibil online 13 November, 2014. Descarcări-115. Vizualizări-1156
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Incluziunea socială a populaţiei de etnie rroma din Republica Moldova
Oprea Anatol, Haraz Svetlana
The contemporary issues of the socio-humanistic sciences
Ediția 6. 2015. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 5 November, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-448
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 103