IBN
Close
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Conferința "Învăţământul artistic – dimensiuni culturale",
Chişinău, Moldova, 15 mai 2020
Cuvinte-cheie (273): cultură (5), creaţie (3), artă (3)
Învățământul artistic – dimensiuni culturale
Cautare
Volum, serie, parte, nr: Vol.2
Locul publicării: Chișinău, Republica Moldova
Anul publicării: 2020
Numărul de pagini: 83
ISBN: 978-9975-3311-7-3
ISBN: 978-9975-3311-5-9
CZU: 7/9:378(082)=135.1=111=161.1 I-59
Domenii științifice:
Materiale ale altor ediții disponibile în IBN
Disponibil în IBN: 16 decembrie 2020
Afişează publicaţiile
Sortare publicaţii
An:
Domeniu ştiinţific: Ştiinţe fizico-matematice (2)Filologie (16)Istorie (2)Economie (4)Drept (3)Pedagogie (35)Studiul artelor, culturologie (388)Psihologie (7)Sociologie (13)Filosofie (3)Medicină (2)Ştiinţe politice (6)