IBN
    
    
  


    
Close
Sosna Boris Ilia
Afiliat la Universitatea de Studii Europene din Moldova

2020 - 1

Классификация и упорядочивание принципов и направлений правового регулирования в области охраны здоровья и безопасности труда (на примере Республики Молдова и Азербайджанской Республики)

Nasirli Emil, Sosna Boris
Vector European
Nr. 1 / 2020 / ISSN 2345-1106 / ISSNe 2587-358X
Disponibil online 18 March, 2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 4

Совершенствование правового регулирования принудительного исполнения исполнительных документов

Sosna Boris
Vector European
Nr. 1 / 2019 / ISSN 2345-1106 / ISSNe 2587-358X
Disponibil online 11 June, 2019
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

О необходимости совершенствования законодательства, регулирующего залог и ипотеку

Sosna Boris
Legea şi Viaţa
Nr. 8(332) / 2019 / ISSN 1810-309X
Disponibil online 6 September, 2019
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Сроки, их виды, правовой статус и значение

Sosna Boris, Moroz Remus
Legea şi Viaţa
Nr. 10(334) / 2019 / ISSN 1810-309X
Disponibil online 15 October, 2019
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Административный кодекс Республики Молдова и проблемы применения его отдельных норм

Sosna Boris, Moroz Remus
Vector European
Nr. 2 / 2019 / ISSN 2345-1106 / ISSNe 2587-358X
Disponibil online 9 June, 2019
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 14

Национальная стратегия децентрализации и совершенствование защиты прав человека и равенства полов

Sosna Boris, Duca Tudor
Reformarea administraţiei publice locale – imperativ al modernizării Republicii Moldova
2018. Chișinău, Republica Moldova. Centrul Editorial-Poligrafic al USM. 133-148.
Disponibil online 18 July, 2018
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Административный кодекс Республики Молдова требует важных изменений.

Sosna Boris, Moroz Remus
Legea şi Viaţa
Nr. 10(322) / 2018 / ISSN 1810-309X
Disponibil online 5 October, 2018
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Responsabilitatea administrativă a funcționarilor publici

Sosna Boris, Rebeja Natalia
Redimensionarea valorilor democratice în condiţiile societăţii informaţionale
2018. Chisinau, Republica Moldova. Universitatea de Stat din Moldova. 203-219.
Disponibil online 26 December, 2018
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Drepturile muncii funcționarilor publici și protecția acestora în condiții moderne

Sosna Boris, Rebeja Natalia
Redimensionarea valorilor democratice în condiţiile societăţii informaţionale
2018. Chisinau, Republica Moldova. Universitatea de Stat din Moldova. 220-237.
Disponibil online 26 December, 2018
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

О некоторых проблемах применения законодательства, регулирующего дисциплинарную ответственность судей

Sosna Boris, Valkan Vladimir
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol. I. 2018. Cahul, Republica Moldova. Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu‖ din Cahul. 168-172.
Disponibil online 24 October, 2018
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Гражданское общество и социальная ценность адвокатской профессии

Frunză Iurie, Sosna Boris
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol. I. 2018. Cahul, Republica Moldova. Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu‖ din Cahul. 233-238.
Disponibil online 24 October, 2018
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Защита трудовых прав медицинских работников

Sosna Boris, Vitiuc L.
Legea şi Viaţa
Nr. 11(323) / 2018 / ISSN 1810-309X
Disponibil online 16 November, 2018
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Продвижение прав и свобод человека неправительственными организациями в Республике Молдова

Sosna Boris, Catan Anastasia
Vector European
Nr. 1 / 2018 / ISSN 2345-1106 / ISSNe 2587-358X
Disponibil online 4 June, 2019
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Защита конституционных семейных правоотношений в Республике Молдова

Sosna Boris, Ianac Igor
Vector European
Nr. 2 / 2018 / ISSN 2345-1106 / ISSNe 2587-358X
Disponibil online 5 June, 2019
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

О некоторых проблемах, возникающих при применении законодательства, регулирующего труд педагогических работников

Sosna Boris, Josan Dorin
Legea şi Viaţa
Nr. 2(314) / 2018 / ISSN 1810-309X
Disponibil online 24 February, 2018
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Защита права создавать профессиональные союзы и вступать в них

Sosna Boris
Legea şi Viaţa
Nr. 3(315) / 2018 / ISSN 1810-309X
Disponibil online 19 March, 2018
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

О некоторых вопросах эффективной реализации национальной стратегии децентрализации

Sosna Boris, Mihalaş Victoria
Reformarea administraţiei publice locale – imperativ al modernizării Republicii Moldova
2018. Chișinău, Republica Moldova. Centrul Editorial-Poligrafic al USM. 149-163.
Disponibil online 18 July, 2018
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Дисциплинарная ответственность прокуроров

Sosna Boris, Moroz Remus
Legea şi Viaţa
Nr. 7(319) / 2018 / ISSN 1810-309X
Disponibil online 13 August, 2018
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

О некоторых вопросах защиты прав национальных меньшинств в современных условиях

Sosna Boris, Valkan Vladimir
Legea şi Viaţa
Nr. 8(320) / 2018 / ISSN 1810-309X
Disponibil online 28 August, 2018
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 7

Отдельные проблемы принудительного исполнения исполнительных документов

Sosna Boris, Tarlev Dmitrii
Statalitatea Moldovei: continuitatea istorică şi perspectiva dezvoltării
2017. Chișinău, Republica Moldova. "Print-Caro" SRL. 657-678.
Disponibil online 26 January, 2018
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 52