IBN
Închide

107Publicaţii

268Descărcări

23069Vizualizări

Sosna Boris Ilia
Cuvinte-cheie (386): дисциплинарная ответственность (5), увольнение (5), взыскатель (4)
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Articole în reviste din RM - 89. Publicaţii la conferinţe din RM - 18.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2019 - 11

Probleme de reglementare juridică a contractului internațional de distribuție
Арсени Игорь, Сосна Борис
Комратский госуниверситет
Revista Moldovenească de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale
Nr. 1(14) / 2019 / ISSN 1857-1999 / ISSNe 2345-1963
Disponibil online 4 January, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-35
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Административный кодекс Республики Молдова и проблемы применения его отдельных норм
Сосна Борис123, Мороз Ремус4
1 Европейский Университет Молдовы,
2 Институт Юридических, Политических и Социологических Исследований,
3 Комратский госуниверситет,
4 Прокуратура Хынчештского района
Vector European
Nr. 2 / 2019 / ISSN 2345-1106 / ISSNe 2587-358X
Disponibil online 9 June, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-51
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Некоторые достоинства и недостатки Административного кодекса Республики Молдова
Кушнир Валерий, Сосна Борис
Институт Юридических, Политических и Социологических Исследований
Revista de Filozofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice
Nr. 3(181) / 2019 / ISSN 1957-2294
Disponibil online 21 December, 2019. Descarcări-4. Vizualizări-40
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Нормативное регулирование охраны здоровья и безопасности труда
Сосна Борис1, Стефу Лилия 2
1 Комратский госуниверситет,
2 Институт Юридических, Политических и Социологических Исследований
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol. VI, Partea 1. 2019. Cahul, Republica Moldova. ISSN 2587-3563 .
Disponibil online 25 December, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-38
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
О некоторых проблемах реализации права на свободный доступ к правосудию
Сосна Борис12
1 Институт Юридических, Политических и Социологических Исследований,
2 Комратский госуниверситет
Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective
Ediția a 3-a. 2019. Balti, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-3316-1-6.
Disponibil online 28 August, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-23
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
О необходимости совершенствования законодательства, регулирующего залог и ипотеку
Сосна Борис123
1 Комратский госуниверситет,
2 Европейский Университет Молдовы,
3 Институт Юридических, Политических и Социологических Исследований
Legea şi Viaţa
Nr. 8(332) / 2019 / ISSN 1810-309X
Disponibil online 6 September, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-36
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Обязательства, возникающие вследствие причинения вреда
Сосна Борис
Институт Юридических, Политических и Социологических Исследований
Legea şi Viaţa
Nr. 3/1(327) / 2019 / ISSN 1810-309X
Disponibil online 9 April, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-85
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ответственность за нарушение права на судопроизводство в разумный срок
Сосна Борис12, Мороз Ремус3
1 Комратский госуниверситет,
2 Институт Юридических, Политических и Социологических Исследований,
3 Прокуратура Хынчештского района
Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective
Ediția a 3-a. 2019. Balti, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-3316-1-6.
Disponibil online 28 August, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-22
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Применение норм права, регулирующих гражданско-правовую ответственность в свете модернизированного гражданского кодекса Республики Молдова
Фрунзэ Юрие1, Сосна Борис2
1 Славянский университет Республики Молдова,
2 Институт Юридических, Политических и Социологических Исследований
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol. VI, Partea 1. 2019. Cahul, Republica Moldova. ISSN 2587-3563 .
Disponibil online 25 December, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-37
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Совершенствование правового регулирования принудительного исполнения исполнительных документов
Сосна Борис
Европейский Университет Молдовы
Vector European
Nr. 1 / 2019 / ISSN 2345-1106 / ISSNe 2587-358X
Disponibil online 11 June, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-35
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Сроки, их виды, правовой статус и значение
Сосна Борис123, Мороз Ремус4
1 Комратский госуниверситет,
2 Европейский Университет Молдовы,
3 Институт Юридических, Политических и Социологических Исследований,
4 Прокуратура Хынчештского района
Legea şi Viaţa
Nr. 10(334) / 2019 / ISSN 1810-309X
Disponibil online 15 October, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-19
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 18

Drepturile muncii funcționarilor publici și protecția acestora în condiții moderne
Sosna Boris12, Rebeja Natalia1
1 Universitatea de Studii Europene din Moldova,
2 Institutul de Cercetări Juridice şi Politice al AŞM
Redimensionarea valorilor democratice în condiţiile societăţii informaţionale
2018. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3178-4-9..
Disponibil online 26 December, 2018. Descarcări-0. Vizualizări-58
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Responsabilitatea administrativă a funcționarilor publici
Sosna Boris12, Rebeja Natalia1
1 Universitatea de Studii Europene din Moldova,
2 Institutul de Cercetări Juridice şi Politice al AŞM
Redimensionarea valorilor democratice în condiţiile societăţii informaţionale
2018. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3178-4-9..
Disponibil online 26 December, 2018. Descarcări-8. Vizualizări-83
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Административный кодекс Республики Молдова требует важных изменений.
Сосна Борис1, Мороз Ремус2
1 Европейский Университет Молдовы,
2 Прокуратура Хынчештского района
Legea şi Viaţa
Nr. 10(322) / 2018 / ISSN 1810-309X
Disponibil online 5 October, 2018. Descarcări-15. Vizualizări-333
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Гражданское общество и социальная ценность адвокатской профессии
Фрунзэ Юрие1, Сосна Борис2
1 Институт юридических и политических исследований AHM,
2 Европейский Университет Молдовы
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol. I. 2018. Cahul, Republica Moldova. ISBN 978-9975-88-041-1.
Disponibil online 24 October, 2018. Descarcări-16. Vizualizări-93
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Дистрибьюторский и дилерский договора: проблемы квалификации и идентификации
Сосна Борис, Арсени Игорь
Комратский госуниверситет
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol. 1. 2018. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-057-7.
Disponibil online 21 December, 2018. Descarcări-0. Vizualizări-86
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Дисциплинарная ответственность прокуроров
Сосна Борис1, Мороз Ремус2
1 Европейский Университет Молдовы,
2 Прокуратура Хынчештского района
Legea şi Viaţa
Nr. 7(319) / 2018 / ISSN 1810-309X
Disponibil online 13 August, 2018. Descarcări-5. Vizualizări-132
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Защита конституционных семейных правоотношений в Республике Молдова
Сосна Борис12, Янак Игорь2
1 Европейский Университет Молдовы,
2 Комратский госуниверситет
Vector European
Nr. 2 / 2018 / ISSN 2345-1106 / ISSNe 2587-358X
Disponibil online 5 June, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-57
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Защита права на интимную, семейную и частную жизнь
Сосна Борис
Молдавский Государственный Университет
Legea şi Viaţa
Nr. 4(316) / 2018 / ISSN 1810-309X
Disponibil online 20 April, 2018. Descarcări-6. Vizualizări-144
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Защита права создавать профессиональные союзы и вступать в них
Сосна Борис12
1 Европейский Университет Молдовы,
2 Институт юридических и политических исследований AHM
Legea şi Viaţa
Nr. 3(315) / 2018 / ISSN 1810-309X
Disponibil online 19 March, 2018. Descarcări-0. Vizualizări-142
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 107