IBN
Close
Tîmbaliuc Elena
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
ORCiD
Scopus Author ID

Articole în reviste din RM - 4. Publicaţii la conferinţe din RM - 9. Publicaţii peste hotare - 2.
Publicații indexate în SCOPUS - 2.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
  • 3. Articole în reviste din RM
  • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
  • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 1
  • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 3
  • 4. Articole în reviste de peste hotare
  • 4.2.Articole în reviste din Scopus - 2
  • 5. Publicaţii la manifestări din RM
  • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 1
  • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 8

2023 - 1

  Методы и приемы обучения орфографии на словообразовательной основе учащихся 5-х классов
Цымбалюк Елена
Кишиневский Государственный Педагогический Университет им. Иона Крянгэ
Science and education: new approaches and perspectives
Seria 25, Vol.3. 2023. Chişinău. ISBN 978-9975-46-787-2.
Disponibil online 24 October, 2023. Descarcări-2. Vizualizări-172
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2022 - 5

  ”National portrait” of the Russian character
Tsymbaliuk Elena
"Ion Creangă" State Pedagogical University from Chisinau
Buletinul ştiinţific al Universităţii de Stat ”Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul, Seria ”Stiinte Umanistice”
Nr. 1(15) / 2022 / ISSN 2345-1866 / ISSNe 2345-1904
Disponibil online 27 February, 2023. Descarcări-1. Vizualizări-202
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Intercultural competence in the professional training of university students in the Republic of Moldova
Tsymbaliuk Elena , Gheleţchi Ion
"Ion Creangă" State Pedagogical University from Chisinau
Buletinul ştiinţific al Universităţii de Stat ”Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul, Seria ”Stiinte Umanistice”
Nr. 1(15) / 2022 / ISSN 2345-1866 / ISSNe 2345-1904
Disponibil online 27 February, 2023. Descarcări-4. Vizualizări-237
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  The value-emotional component in the structure of intercultural competence
Tsymbaliuk Elena , Barbăneagră Alexandra , Dermendzi-Gurgurov Svetlana
"Ion Creangă" State Pedagogical University from Chisinau
Buletinul ştiinţific al Universităţii de Stat ”Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul, Seria ”Stiinte Umanistice”
Nr. 1(15) / 2022 / ISSN 2345-1866 / ISSNe 2345-1904
Disponibil online 27 February, 2023. Descarcări-11. Vizualizări-258
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Методы и приемы изучения местоимения как части речи на уроках русского языка и литературы
Цымбалюк Елена
Кишиневский Государственный Педагогический Университет им. Иона Крянгэ
Traditie şi inovare în cercetarea ştiinţifică
Ediția 11, Vol. I. 2022. Bălți. ISBN 978-9975-50-297-9.
Disponibil online 16 January, 2023. Descarcări-3. Vizualizări-252
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Специфика изучения имени существительного на интегрированных уроках русского языка и литературы
Цымбалюк Елена
Кишиневский Государственный Педагогический Университет им. Иона Крянгэ
Probleme ale științelor socioumanistice și modernizării învățământului
Seria 24, Vol.3. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-46-651-6; 978-9975-46-654-7.
Disponibil online 9 February, 2023. Descarcări-1. Vizualizări-288
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 3

  Psychological and pedagogical conditions conducive to the formation of intercultural competence among students from different countries
Tsymbaliuk Elena1 , Romanenko Nadejda2 , Romanenko Anastasyia3 , Volkova Marina2
1 "Ion Creangă" State Pedagogical University from Chisinau,
2 Moscow State Institute of International Relations,
3 Peoples' Friendship University of Russia
Journal of Language and Linguistic Studies
Nr. 17 / 2021 / ISSN - / ISSNe 1305-578X
Disponibil online 29 April, 2021. Descarcări-5. Vizualizări-477
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Изучение грамматики на уроках русского языка и литературы в рамках текстоцентрического подхода
Цымбалюк Елена
Кишиневский Государственный Педагогический Университет им. Иона Крянгэ
Traditie şi inovare în cercetarea ştiinţifică
Ediția 10, Vol. I. 2021. Bălți. ISBN 978-9975-50-271-9.
Disponibil online 27 April, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-463
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Об интеграции в обучении русскому языку и литературе в средней школе
Цымбалюк Елена
Кишиневский Государственный Педагогический Университет им. Иона Крянгэ
Probleme ale științelor socioumanistice și modernizării învățământului
Seria 23, Vol.2. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-46-559-5; 978-9975-46-561-8.
Disponibil online 3 May, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-373
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 3

  Teaching Russian to non-native speaking students in the multicultural space of Russian and Moldova universities
Afanasieva Nina1 , Volkova Marina1 , Tsymbaliuk Elena2
1 Moscow State Institute of International Relations,
2 "Ion Creangă" State Pedagogical University from Chisinau
Vysshee Obrazovanie v Rossii
Nr. 3(29) / 2020 / ISSN 0869-3617 / ISSNe 2079-0459
Disponibil online 8 July, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-470
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Использование ЦОР на уроках русского языка и литературы как средство формирования межкультурной компетенции
Цымбалюк Елена
Кишиневский Государственный Педагогический Университет им. Иона Крянгэ
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice Didactica ştiințelor filologice
Vol. 3. 2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-303-5.
Disponibil online 29 February, 2020. Descarcări-40. Vizualizări-1052
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Принципы формирования межкультурной компетенции студентов-филологов посредством анализа художественного текста
Цымбалюк Елена
Кишиневский Государственный Педагогический Университет им. Иона Крянгэ
Probleme ale științelor socioumanistice și modernizării învățământului
Seria 22, Vol.3. 2020. Chişinău. ISBN 978-9975-46-449-9; 978-9975-46-452-9.
Disponibil online 4 January, 2021. Descarcări-5. Vizualizări-478
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 1

  Поликультурность Республики Молдова как историческое достояние
Цымбалюк Елена
Кишиневский Государственный Педагогический Университет им. Иона Крянгэ
Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământuluiMaterialele conferinței științifice anuale a profesorilor și cercetătorilor UPS „Ion Creangă”
Seria 21, Vol.3. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3370-4-5.
Disponibil online 15 January, 2020. Descarcări-4. Vizualizări-904
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 1

  Межкультурная компетенция как механизм осуществления эффективного поликультурного взаимодействия
Цымбалюк Елена
Кишиневский Государственный Педагогический Университет им. Иона Крянгэ
Славянские чтения
Nr. 12(18) / 2018 / ISSN 1857-4580
Disponibil online 12 March, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-746
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 1

  Изучение национально-культурного компонента русской литературы в рамках компетентностного подхода на примере творчества И.С. Тургенева
Цымбалюк Елена
Liceul Tehnologic Resurse Educaţionale şi Training Tehnologic „B.Z. Hertli”, mun. Chişinău
Tradiţie şi inovaţie în cercetarea filologică
Vol.2. 2016. Bălți. ISBN 978-9975-50-184-2.
Disponibil online 25 April, 2020. Descarcări-12. Vizualizări-643
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 15 of 15