IBN
Close
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Conferința "Tradiţie şi inovaţie în cercetarea filologică",
Bălți, Moldova, 27 octombrie 2015
Tradiţie şi inovaţie în cercetarea filologică
Cautare
Volum, serie, parte, nr: Vol.2
Instituții responsabile de ediție:
Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
Responsabili de ediție: Priţcan V.
Locul publicării: Bălți
Editura: Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți
Anul publicării: 2016
Numărul de pagini: 190
ISBN: 978-9975-50-184-2
CZU: 811’1+821.09+821.09(082)=00 T 80
Domenii științifice:
Materiale ale altor ediții disponibile în IBN
Disponibil în IBN: 22 aprilie 2020
Afişează publicaţiile
Sortare publicaţii
An:
Domeniu ştiinţific: Filologie (105)Filosofie (1)Drept (1)Pedagogie (17)Studiul artelor, culturologie (10)Tehnică (1)