IBN
Close
Postnikov Mihail
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
ORCiD

Articole în reviste din RM - 7. Publicaţii la conferinţe din RM - 1. Publicaţii peste hotare - 1.
Publicații indexate în SCOPUS - 1. Teze/Rezumate în culegeri - 1.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
  • 3. Articole în reviste din RM
  • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
  • 3.1.2.Articole în reviste de cat. B+ - 2
  • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 1
  • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 1
  • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 3
  • 4. Articole în reviste de peste hotare
  • 4.2.Articole în reviste din Scopus - 1
  • 5. Publicaţii la manifestări din RM
  • 5.2.Teze / rezumate în culegerile manifestărilor din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 1

2021 - 2

Treatment effectiveness evaluation of dental caries as a factor affecting patients’ quality of life
Postnikov Mikhail1 , Chigarina Svetlana1 , Gaylis Ksenia1 , Plamadeala Svetlana2 , Postnikova Elizaveta3 , Poshtaru Kristina2
1 State University of Medicine, Samara,
2 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy,
3 I.M. Sechenov First Moscow State Medical University
Moldovan Medical Journal
Nr. 3(64) / 2021 / ISSN 2537-6373 / ISSNe 2537-6381
Disponibil online 26 September, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-290
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Синдром детского обструктивного апноэ сна. Клиническая картина, диагностика, лечение (обзор литературы).
Ищенко Татьяна1 , Полуэктов Михаил2 , Постников М.3 , Булычева Елена4
1 ООО «Дентале»,
2 Первый Московский государственный медицинский университет им. И.М. Сеченова, РАМН,
3 Самарский государственный медицинский университет,
4 Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет им. акад. И.П. Павлова
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 2(70) / 2021 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 12 July, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-216
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 3

Evaluarea funcției mușchilor masticatori la copiii cu anomalii dento-maxilare asociate cu cefaleea de tip tensională
Poştaru Cristina1 , Postnikov Mihail2 , Uncuţa Diana1
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 Universitatea de Stat de Medicină, Samara
Congresul consacrat aniversării a 75-a de la fondarea Universității de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”
2020. Chişinău. .
Disponibil online 8 April, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-340
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Диагностика морфофункцианального состояния височно-нижнечелюстного сустава с применением метода ультразвукового исследования у пациентов с аномалиями прикуса.
Постников М.1 , Aндриянов Д.12 , Осадчая Е.2
1 Самарский государственный медицинский университет,
2 Многопрофильная клиника Постникова, Самара
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 2(66) / 2020 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 23 November, 2020. Descarcări-16. Vizualizări-516
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Опыт использования съемного протезирование у детей c полной адентией зубов
Постников М. , Моисеева Е. , Кортунова Е.
Самарский государственный медицинский университет
Medicina stomatologică
Nr. 3(56) / 2020 / ISSN 1857-1328
Disponibil online 20 November, 2020. Descarcări-15. Vizualizări-437
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 3

Cephalometric study of 9-15 years old patients with maxillofacial anomalies and cerebral palsy
Poshtaru Kristina1 , Postnikov Mikhail2 , Pankratova Natalia3 , Trunin D.2 , Stepanov Grigoriy2 , Rodionova A.3
1 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy,
2 State University of Medicine, Samara,
3 Moscow State University of Medicine and Dentistry
Stomatologiia
Nr. 5(98) / 2019 / ISSN 0039-1735
Disponibil online 19 November, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-699
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Prevalenţa anomaliilor dentomaxilare la copiii cu necesităţi speciale: studiu prospectiv, descriptiv
Poştaru Cristina1 , Melnic Svetlana1 , Postnikov Mihail2 , Uncuţa Diana1
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 Universitatea de Stat de Medicină, Samara
Revista de Ştiinţe ale Sănătăţii din Moldova
Nr. 1(18) / 2019 / ISSN 2345-1467
Disponibil online 30 August, 2019. Descarcări-17. Vizualizări-646
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Комплексный подход в диагностике и лечение пациентов с зубочелюстнолицевыми аномалиями
Постников М.1 , Габдрафиков Р.1 , Трунин Д.1 , Панкратова Наталья2
1 Самарский государственный медицинский университет,
2 Московский государственный медико-стоматологический университет имени А.И. Евдокимова
Medicina stomatologică
Nr. 1-2(50-51) / 2019 / ISSN 1857-1328
Disponibil online 26 August, 2019. Descarcări-8. Vizualizări-658
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 1

Complex treatment of children with distal malocclusions and osteopathy problems
Poshtaru Kristina1 , Malkina Victoria2 , Pankratova Natalia3 , Postnikov Mikhail2
1 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy,
2 State University of Medicine, Samara,
3 Moscow State University of Medicine and Dentistry
Moldovan Medical Journal
Nr. 3(61) / 2018 / ISSN 2537-6373 / ISSNe 2537-6381
Disponibil online 15 November, 2018. Descarcări-16. Vizualizări-661
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 9 of 9