IBN
Close
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZ
ЗСЭ

Despre revistă
Cautare
Domenii de acreditare
Domenii ştiinţifice
Acces la textul integral
Anul fondării  2005
Fondatori
Academia de Ştiinţe a Moldovei
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
IMSP Spitalul Clinic Republican
Institutul de Fiziologie şi Sanocreatologie al AŞM
IMSP Institutul de Cardiologie
IMSP Institutul Oncologic
IMSP Institutul Mamei şi Copiluluii
IMSP Institutul de Ftiziopneumologie „Chiril Draganiuc“
IMSP Institutul de Neurologie si Neurochirurgie
Centrul Naţional de Sanătate Publică
Centrul Naţional de Sănătate a Reproducerii şi Genetică Medicală
Centrul Naţional de Management în Sănătate
IMSP Institutul de Medicină Urgentă
Centrul Healt forever international
Tirajul revistei   200
Vizibilitate internațională >
Caracteristica articolelor >
Limba de publicare >
Ultima descărcare din IBN:
2021-02-03 15:42
Colegiul de redacţie >
Vizibilitatea autorilor >

Numere înregistrate

  2020  (3 din 4)95
  2019  (4 din 4)181
  2018  (2 din 4)74
  2017  (5 din 4)242
  2016  (3 din 4)175
  2015  (4 din 4)311
  2014  (4 din 4)213
  2013  (5 din 4)247
  2012  (4 din 4)261
  2011  (4 din 4)321
  2010  (5 din 4)190
  2009  (4 din 4)177
  2008  (3 din 4)172
  2007  (5 din 4)332
  2006  (5 din 4)192
  2005  (4 din 4)81
imagine

pISSN: 1857-0011
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Categoria:
  • C (2017.12.21-2019.12.21)
  • B (2013.06.27-2017.06.27)
  • B (2012.04.01-2012.12.31)
  • C (2009.04.30-2012.03.29)

1.Medico-biologic

2.Sănătate publică şi management

3.Clinico-terapeutic

4.Clinico-chirurgical

5.Sănătatea mamei şi copilului

6.Stomatologie


În ajutorul Colegiului de redacție în procedura de evaluare a revistei.
Notă: Descărcați formularele și completați cu datele lipsă.
Disponibil în IBN pentru perioada:
2005 - 2020
Clasificate
ÎnregistrateAccesateDescărcateCZU
Articole32642139395421951201
Volume64828193845
Total3328222221446040

Vizualizări   203Descărcări   108

Conţinutul numărului de revistă

Din istoricul realizărilor științifice a USMF „Nicolae Testemițanu” (1945-2010).

7-10

CZU: 378.4:61:001.891(478)(091)

Baciu Gheorghe

USMF „Nicolae Testemițanu” – leagănul școlilor științifice medicale naţionale (cu prilejul celor 75 de ani de la fondarea Universității de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu” din Republica Moldova).

11-16

CZU: 378.4:61:001.891(478)

Prisacari Viorel

Evoluția istorică a chirurgiei oncologice din Republica Moldova

16-33

CZU: 616-006-089(478)(091)

Ţîbîrnă Gheorghe, Gudumac Eva, Mereuţă Ion, Sofroni Mircea-Dumitru, Ţîbîrnă Andrei, Bejenaru Lilian

Medicamentul eficient şi inofensiv – garanția reală a succesului în activitatea ştiinţifică a farmacologului.

33-45

CZU: 615.1/.3.03+616.1/.9

Ghicavîi Victor

Expunerea istorică a catedrei de morfopatologie.

46-50

CZU: 378.4:61:616-091(478)(091)

Zota Eremia, Vataman Vladimir

Contribuţii la studiul plantelor medicinale.

50-54

CZU: 615.322:582.3/.99]:001.891

Nistreanu Anatolie

Catedra de anatomie topografică și chirurgie operatorie la aniversarea de 75 de ani a Universității de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu”.

54-58

CZU: 616-089:611.9(478)(091)

Topor Boris

Abordarea istorică a cercetării științifice în perioada anilor 1945 - 2020.

58-61

CZU: 378.14:616-092:001.89(478)"1945-2020"

Lutan Vasile

75 de ani în dezvoltarea cercetărilor științifice morfologice la catedra de anatomie a omului

62-66

CZU: 611.01:001.891(478)(091)

Ştefaneţ Mihail

Expunerea istorică succintă a cercetării în cadrul catedrei Filosofie și Bioetică, consacrată aniversării a 75 de ani de la fondarea IP USMF „Nicolae Testemițanu” din Republica Moldova în perioada anilor 19872020

67-70

CZU: 378.14:[1+17](478)(091)

Ţîrdea Teodor

Schițe din istoria laboratorului de alergologie și imunologie clinică la USMF „Nicolae Testemițanu”.

70-73

CZU: 378.14:616(09):001.89(478)(091)

Andrieş Lucia

Istoricul cercetării la catedra de tehnologie a medicamentelor.

74-82

CZU: 378.14:615.012:001.89(478)(091)

Diug Eugen

Macromicroscopia – direcție științifică prioritară pe parcursul deceniilor la catedra de anatomie a omului.

83-85

CZU: 378.14:611.1/.8:001.89(478)(091)

Catereniuc Ilia, Lupaşcu Teodor

Provocări în diagnosticul de laborator al infecției cu COVID-19: negativ dar pozitiv

86-90

CZU: 616.89-079.3:578.834

Toma Alina, Vişnevschi Anatolie

Sarcina tubară diagnostic și management

91-94

CZU: 618.31-072.1-089

Suparskaia Olga, Marian-Pavlenco Angela

Particularitățile evolutive și de tratament în glomerulonefritele cronice.

94-99

CZU: 616.611-002-036.12-092-08

Struță Alina, Groppa Liliana, Agachi Svetlana, Sasu Dorian, Răzlog Tatiana, Rotaru Larisa

Managementul maladiei varicoase complicate cu tromboză venoasă superficială acută: trecerea în revistă a literaturii specializate.

100-105

CZU: 616.147.3-007.63-005.6-07]:617-089

Bzovîi Florin, Culiuc Vasile, Casian Dumitru

Narcomania – marele pericol.

106-113

CZU: 613.83+614.35

Cobîleanschi Oleg, Dandara Alexandru

Prevalența anticorpilor anticardiolipinici la pacienții cu limfom Non-Hodgkin

114-117

CZU: 616-006.441-07

Buruiana Sanda, Robu Maria, Mazur-Nicorici Lucia, Tomacinschii Angela, Mazur Minodora

Tuberculoza rezistentă la copii.

117-121

CZU: 616.24-002.5-053.2-07

Kulciţchi Stela

Evaluarea raționalității antibioticoprofilaxiei perioperatorii

122-125

CZU: 617-089.163:615.33

Coreţchi Ianoş, Garabă Cristina

Modificările activității glutation peroxidazei în serul sangvin la administrarea unor compuși coordinativi autohtoni

125-129

CZU: [577.1:616.15+579.6]-092.4

Pantea Valeriana, Popa Veaceslav, Fulga Ala, Şveţ Inna, Tagadiuc Olga

Relații între profilul clinic, metabolismul osos și riscul de fracturi de fragilitate în perioada postmenopauzală

129-131

CZU: [616.71-007.234:618.173]-074

Cazac Victor, Groppa Liliana, Russu Eugen, Chişlari Lia, Rotaru Larisa

Predictorii displaziei bronhopulmonare la copiii prematuri.

132-134

CZU: 616.24-002-053.32

Ceahlău Mariana, Selevestru Rodica, Cotoman Aliona, Şciuca Svetlana

Distribution of rs6795970 SNP variants in SCN10A gene in young population of the Republic of Moldova.

135-138

CZU: 616.12-008:575.17-053.6(478)

Butovscaia Cristina, Buza Anastasia, Abduşa Daniela, Kurochkin G. S.

Uleiurile vegetale autohtone: proprietăți și mecanisme.

138-142

CZU: 615.322+664.34

Rakovski Tatiana

Menopauza chirurgicală: aspecte psihologice în perioada perioperatorie.

143-147

CZU: 618.14-089.87+159.9

Vataman Elena

Evoluția clinică la pacienții cu infarct miocardic acut fără elevarea segmentului ST asociat cu diabet zaharat tip II supuși revascularizării Miocardice percutane.

147-149

CZU: [616.127-005.8+616.379-008.64]-036.1

Surev Artiom

Urgenţele hipertensive între probleme și realizări la etapa de prespital.

150-153

CZU: 616.12-008.331.1-07-08

Catanoi Natalia, Rabovila Ala, Scurtov Natalia, Peștereanu Mihail

Particularitățile artritelor în parazitoze.

153-155

CZU: [616.72-002.1+616.9]-036.1

Grosu Maia, Groppa Liliana, Pascari-Negrescu Ala

Particularitățile de diagnostic ale colestazei intrahepatice de sarcină.

155-161

CZU: 618.3-06:616.362-007.271

Cemortan Maria

Evaluarea satisfacției pacientelor privind calitatea asistenței medicale antenatale primare.

162-170

CZU: 614.2:616.2/.3-055.26

Sagaidac Irina, Cemortan Maria, Hodorogea Stelian

Tromboembolismul Pulmonar în scheme tabele și algoritmi.

171-198

CZU: 616.131-005.6/.7:616.24]-07-085

Grosu Aurel, Diaconu Nadejda

Comorbiditățile afective și vegetative - factori posibili de cronicizare a migrenei.

199-205

CZU: 616.831-009.7-07-08

Moldovanu Ion, Mîrzac Daniela, Odobescu Stela, Rotaru Lilia, Grosu Oxana

Диагностика морфофункцианального состояния височно-нижнечелюстного сустава с применением метода ультразвукового исследования у пациентов с аномалиями прикуса.

206-214

CZU: 616.724-007-073]:616.314.26-007.26

Постников М., Aндриянов Д., Осадчая Е.

Sclerodermia sistemică la bărbat. Caz clinic.

215-218

CZU: 616.5-004-055.1-07

Surchiceanu Rodica, Groppa Liliana, Dutca Lucia, Agachi Svetlana, Rotaru Larisa