IBN
Close
Plămădeală Mariana
Cuvinte-cheie (16): empower (1), requirements (1), skill (1)
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Articole în reviste din RM - 1. Publicaţii la conferinţe din RM - 2.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2015 - 1

Jocul ca activitate de învatare si terapie la copiii cu deficiente de vedere
Plămădeală Mariana
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământului Conferința științifică anuală a profesorilor și cercetătorilor UPS „Ion Creangă”
Seria 17, Vol.1. 2015. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-46-239-6.
Disponibil online 1 March, 2019. Descarcări-30. Vizualizări-263
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 1

Abilitarea elevilor cu deficienţe asociate prin intermediul terapiei ocupaționale
Plămădeală Mariana, Ciubotaru Natalia
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Revistă de știinţe socioumane
Nr. 3(28) / 2014 / ISSN 1857-0119 / ISSNe 2587-330X
Disponibil online 12 April, 2016. Descarcări-24. Vizualizări-536
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2011 - 1

Aspecte în interacţiunea părinţi - copil – specialist
Racu Aurelia, Bodorin Cornelia, Maximciuc Victoria, Plămădeală Mariana
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Pledoarie pentru educaţie – cheia creativităţii şi inovării
2011. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-56-010-8.
Disponibil online 6 December, 2019. Descarcări-15. Vizualizări-316
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 3 of 3