IBN
Close
Bîrsa Elena Andrei
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului

Articole în reviste din RM - 4.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2018 - 2

Rolul limbii engleze în formarea specialiştilor din sfera turismului
Bîrsa Elena, Onoi Mihail
Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport din Moldova
Ştiinţa Culturii Fizice
Nr. 30(1) / 2018 / ISSN 1857-4114 / ISSNe 2537-6438
Disponibil online 9 December, 2018. Descarcări-. Vizualizări-0
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The role of the english language in training of specialists in tourism
Bîrsa Elena, Onoi Mihail
State University of Physical Education and Sport
Ştiinţa Culturii Fizice
Nr. 30(1) / 2018 / ISSN 1857-4114 / ISSNe 2537-6438
Disponibil online 9 December, 2018. Descarcări-0. Vizualizări-1
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 2

Comunicarea asertivă pentru dezvoltarea profesională a cadrelor didactice
Bîrsa Elena
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Revistă de știinţe socioumane
Nr. 3(25) / 2013 / ISSN 1857-0119 / ISSNe 2587-330X
Disponibil online 20 March, 2014. Descarcări-0. Vizualizări-171
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Relaţia dintre valorile profesionale şi motivaţia spre succes la adolescenţi şi tineri
Bîrsa Elena, Potâng Angela
Universitatea de Stat din Moldova
Psihologie, revista ştiinţifico-practică
Nr. 3 / 2013 / ISSN 1857-2502 / ISSNe 2537-6276
Disponibil online 24 September, 2013. Descarcări-25. Vizualizări-508
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 4 of 4