IBN
Close
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
International Congress of Geneticists and Breeders from the Republic of Moldova
Cautare
Volum, serie, parte, nr: Ediția 11
Responsabili de ediție: Duca M.
Locul publicării: Chișinău, Republica Moldova
Editura: Centrul Editorial-Poligrafic al Universităţii de Stat din Moldova
Anul publicării: 2021
Numărul de pagini: 180
ISBN: 978-9975-933-56-8
CZU: 575+577.21 (082)=135.1=111=161.1 I-58
DOI: 10.53040/cga11.2021
Domenii științifice:
Materiale ale altor ediții disponibile în IBN
Disponibil în IBN: 14 iunie 2021
Afişează publicaţiile
Sortare publicaţii
An:
Domeniu ştiinţific: Ştiinţe agricole (2)Biologie (266)Medicină (66)