IBN
Close
Frunze Ion
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Proiecte(0)
ORCiD

Articole în reviste din RM - 8. Publicaţii la conferinţe din RM - 1.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 620L2021Clasificate
  • 3. Articole în reviste din RM
  • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
  • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 4
  • 3.1.5.Articole în reviste științifice din RM (până în 2009) - 1
  • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 3
  • 5. Publicaţii la manifestări din RM
  • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 1

2021 - 1

Aspecte privind rolul organizației națiunilor unite în calitate de instituție principală în soluționarea diferendelor internaționale
Zaharia Virginia1 , Frunze Ion2
1 Universitatea Cooperatist-Comercială din Moldova,
2 Universitatea de Studii Europene din Moldova
Vector European
Nr. 2 / 2021 / ISSN 2345-1106 / ISSNe 2587-358X
Disponibil online 30 November, 2021. Descarcări-9. Vizualizări-243
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 1

Conceptul de insurgenţă
Frunze Ion
Universitatea de Studii Europene din Moldova
Analele Ştiinţifice ale Universităţii de Studii Europene din Moldova
Nr. VI / 2020 / ISSN 2435-1114
Disponibil online 26 July, 2020. Descarcări-9. Vizualizări-381
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 5

Conflictul armat intern în dreptul internaţional umanitar
Frunze Ion
Universitatea de Studii Europene din Moldova
Jurnalul juridic national: teorie şi practică
Nr. 2(36) / 2019 / ISSN 2345-1130
Disponibil online 5 January, 2022. Descarcări-8. Vizualizări-148
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Considerații generale privind conflictele armate fără caracter internațional în lumina prevederilor statutului curţii penale internaţionale
Frunze Ion
Universitatea de Studii Europene din Moldova
Legea şi Viaţa
Nr. 11(335) / 2019 / ISSN 2587-4365 / ISSNe 2587-4373
Disponibil online 14 November, 2019. Descarcări-8. Vizualizări-393
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evoluția conceptului de protecție juridică a drepturilor omului
Frunze Ion , Mihalaş Victoria
Universitatea de Studii Europene din Moldova
Promovarea valorilor social-economice în contextul integrării europene
2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3287-6-0.
Disponibil online 24 December, 2019. Descarcări-10. Vizualizări-504
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Politica de extindere a Uniunii Europene şi politica europeană de vecinatate
Frunze Ion1 , Ticu Ioan21
1 Universitatea de Studii Europene din Moldova,
2 Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului, Iași
Vector European
Nr. 2 / 2019 / ISSN 2345-1106 / ISSNe 2587-358X
Disponibil online 8 June, 2019. Descarcări-28. Vizualizări-579
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unele aspecte privind conflictul armat intern în dreptul internaţional umanitar
Frunze Ion
Universitatea de Studii Europene din Moldova
Legea şi Viaţa
Nr. 6(330) / 2019 / ISSN 2587-4365 / ISSNe 2587-4373
Disponibil online 30 June, 2019. Descarcări-4. Vizualizări-357
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2010 - 1

Configuraţia conflictului transnistrean în dreptul internaţional umanitar
Ţarălungă Victoria , Frunze Ion
Institutul de Istorie, Stat şi Drept al AŞM
Revista Moldovenească de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale
Nr. 4 / 2010 / ISSN 1857-1999 / ISSNe 2345-1963
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-14. Vizualizări-752
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2005 - 1

Influenţa terorismului asupra conflictelor armate
Frunze Ion
Universitatea de Stat din Moldova
Administrarea Publică
Nr. 2-3(47) / 2005 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-10. Vizualizări-708
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 9 of 9