IBN
Close
Galuşcenco Oleg
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Proiecte(1)

Articole în reviste din RM - 12. Publicaţii la conferinţe din RM - 19.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
  • 3. Articole în reviste din RM
  • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
  • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 1
  • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 5
  • 3.1.5.Articole în reviste științifice din RM (până în 2009) - 4
  • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 2
  • 5. Publicaţii la manifestări din RM
  • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 2
  • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 17

2023 - 2

Этнополитические взгляды Абрама Львовича Гринштейна (1890–1937)
Галущенко Олег
Институт культурного наследия
Tradiţii şi procese etnice
Ediția 4, R. 2023. Chişinău. ISBN 978-9975-84-188-7.
Disponibil online 31 July, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-21
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Этнополитические взгляды Хаима Бенционовича Богопольского (1891–1937)
Галущенко Олег
Институт культурного наследия
Portul popular – expresie a istoriei şi culturii neamului
Ediția 3, R. 2023. Chișinău. ISBN 978-9975-84-189-4.
Disponibil online 31 July, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-47
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2022 - 4

Opiniile etnopolitice ale lui Ion Dic-Dicescu (mai 1893 – aprilie 1938)
Galuşcenco Oleg
Institutul Patrimoniului Cultural
Patrimoniul cultural: cercetare, valorificare, promovare
Ediția 14, R. 2022. Chișinău. ISBN 978-9975-84-158-0.
Disponibil online 20 July, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-333
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Изучение и использование народных традиций в Молдавской АССР *
Галущенко Олег
Институт культурного наследия
Portul popular – expresie a istoriei şi culturii neamului
Ediția 2, R. 2022. Chișinău. ISBN 978-9975-84-162-7.
Disponibil online 9 December, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-135
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Этнополитические взгляды Иосифа Бадеева (январь 1880 – октябрь 1937)
Галущенко Олег
Институт культурного наследия
Tradiţii şi procese etnice
Ediția 3, R. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-84-157-3..
Disponibil online 18 July, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-437
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Этнополитические взгляды Иосифа Бадеева (январь 1880 г. — октябрь 1937 г.)
Галущенко Олег
Институт культурного наследия
Tradiţii şi procese etnice
Ediția 3. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-84-173-3.
Disponibil online 19 January, 2023. Descarcări-4. Vizualizări-196
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 4

Opiniile etnopolitice ale lui Grigory Starîi (Borisov)
Galuşcenco Oleg
Institutul Patrimoniului Cultural
Patrimoniul cultural: cercetare, valorificare, promovare
Ediția 13, R. 2021. Chișinău. ISBN 978-9975-84-140-5.
Disponibil online 28 July, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-247
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Фольклорист Павел Киор: страницы биографии
Галущенко Олег
Институт культурного наследия
Tradiţii şi procese etnice
Ediția 2. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-3337-8-8.
Disponibil online 4 November, 2021. Descarcări-8. Vizualizări-319
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Этнополитические взгляды Григория Ивановича Борисова (Старого)
Галущенко Олег
Институт культурного наследия
Patrimoniul cultural: cercetare, valorificare, promovare
Ediția 13, vol.2. 2021. Chișinău. ISBN 978-9975-3513-6-2.
Disponibil online 18 November, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-147
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Этнополитические процессы в Молдавской АССР: позиция руководства Украины
Галущенко Олег
Институт культурного наследия
Relațiile etnoculturale moldo-ucrainene în aspect sincronic şi diacronic
Ediția 6, R. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-62-448-0.
Disponibil online 28 December, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-144
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 3

Inluenta politicii integrarii europene asupra dezvoltarii relatiilor interetnice din Republica Moldova
Galuşcenco Oleg
Institutul Patrimoniului Cultural
Patrimoniul cultural: cercetare, valorificare, promovare
Ediția 12, R. 2020. Chișinău. ISBN 978-9975-84-123-8.
Disponibil online 13 July, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-388
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Реализация этнической политики на левобережье Днестра: 1924–1940 гг.
Галущенко Олег
Институт культурного наследия
Tradiţii şi procese etnice
Ediția 1. 2020. Chişinău. ISBN 978-9975-52-221-2.
Disponibil online 13 December, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-329
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Сравнительный анализ истории молдавской АССР и АТО Гагаузия: к постановке проблемы
Галущенко Олег
Институт культурного наследия
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.4. 2020. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-094-2.
Disponibil online 1 September, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-377
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 2

Etnicii germani din RASS Moldovenească în recensămintele din anii 1926 şi 1939
Galuşcenco Oleg
Institutul Patrimoniului Cultural
Patrimoniul cultural: cercetare, valorificare, promovare
Ediția 11, R. 2019. Chișinău. ISBN 978-9975-84-104-7.
Disponibil online 29 January, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-740
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Болгары Молдавской АССР: численность и территориальное размещение
Галущенко Олег
Институт культурного наследия
Comunități Etnice și Diaspora în timp și spațiu
2019. Chişinău, 2019. ISBN 978-9975-108-89-8.
Disponibil online 22 October, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-234
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 4

Dinamica numărului şi amplasarea teritorială a bulgarilor in RASS Moldovenească
Galuşcenco Oleg
Institutul Patrimoniului Cultural al AŞM
Patrimoniul cultural: cercetare, valorificare, promovare
Ediția 9, R. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-84-030-9.
Disponibil online 28 February, 2018. Descarcări-3. Vizualizări-788
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The dynamics of the ethnic composition of the MASSR population in 1926–1939
Galuşcenco Oleg
Institutul Patrimoniului Cultural al AŞM
Revista de Etnologie şi Culturologie
Nr. 21 / 2017 / ISSN 1857-2049
Disponibil online 12 October, 2017. Descarcări-9. Vizualizări-729
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Конституция Молдавской АССР 1925 года
Галущенко Олег
Институт культурного наследия АНМ
Supremația Dreptului
Nr. 1 / 2017 / ISSN 2345-1971
Disponibil online 11 May, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-177
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Этнические меньшинства Республики Молдова (по данным переписи населения 2004 г.) 
Галущенко Олег
Институт культурного наследия АНМ
Patrimoniul etnologic: concepte, tendințe și abordări
2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-84-028-6.
Disponibil online 3 March, 2018. Descarcări-5. Vizualizări-1241
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 1

Динамика численности русского населения Молдавской АССР
Галущенко Олег
Институт культурного наследия АНМ
Patrimoniul spiritual şi istorico-cultural al ruşilor din Moldova
2016. Chișinău. ISBN 978-9975-84-050-7.
Disponibil online 6 March, 2018. Descarcări-3. Vizualizări-941
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 1

Din trecutul populaţiei poloneze în RASS Moldovenească
Galuşcenco Oleg
Institutul Patrimoniului Cultural al AŞM
Revista de Etnologie şi Culturologie
Nr. 18 / 2015 / ISSN 1857-2049
Disponibil online 28 February, 2016. Descarcări-4. Vizualizări-878
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 1

90 de ani de la proclamarea RASS Moldoveneşti
Galuşcenco Oleg
Institutul Patrimoniului Cultural al AŞM
Probleme actuale ale arheologiei, etnologiei și studiului artelor
Ediția 6, R. 2014. Chişinău. .
Disponibil online 6 February, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-224
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 1

Влияние доктрины коминтерна на этнополитическую ситуацию в Молдавской АССР
Галущенко Олег
Институт культурного наследия АНМ
Revista de Etnologie şi Culturologie
Nr. 13-14 / 2013 / ISSN 1857-2049
Disponibil online 8 April, 2014. Descarcări-5. Vizualizări-948
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 - 1

Влияние доктрины коминтерна на этнополитическую ситуацию в Молдавской АССР Часть I
Галущенко Олег
Revista de Etnologie şi Culturologie
Nr. 11-12 / 2012 / ISSN 1857-2049
Disponibil online 25 November, 2013. Descarcări-6. Vizualizări-911
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2011 - 2

К вопросу о противоречиях в проведении политики украинизации в Молдавской АССР (20-e гг. XX в.)
Галущенко Олег
Revista de Etnologie şi Culturologie
Nr. 9-10 / 2011 / ISSN 1857-2049
Disponibil online 19 November, 2013. Descarcări-5. Vizualizări-900
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Этнополитические процессы к востоку от днестра в первой половине 20-х гг. XX в.
Галущенко Олег
Revista de Etnologie şi Culturologie
Nr. 9-10 / 2011 / ISSN 1857-2049
Disponibil online 21 November, 2013. Descarcări-4. Vizualizări-938
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2010 - 1

Деятельность комиссии по проверке состояния межэтнических отношений в молдавской АССР (1926 г.)
Галущенко Олег
Академия наук Молдовы
Revista de Etnologie şi Culturologie
Nr. 8 / 2010 / ISSN 1857-2049
Disponibil online 15 December, 2013. Descarcări-5. Vizualizări-1029
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2008 - 2

Динамика численности и ареал расселения молдаван в конце XIX – начале XXI веков
Галущенко Олег
Институт культурного наследия АНМ
Revista de Etnologie şi Culturologie
Nr. 3 / 2008 / ISSN 1857-2049
Disponibil online 14 December, 2013. Descarcări-24. Vizualizări-1614
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Молдаване или Румыны? Взаимоотношения между бессарабцами и румынскими политэмигрантами накануне создания молдавской АССР
Галущенко Олег
Revista de Etnologie şi Culturologie
Nr. 3 / 2008 / ISSN 1857-2049
Disponibil online 21 November, 2013. Descarcări-8. Vizualizări-1324
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2007 - 1

Молдаване или Румыны? Дискуссии в молдавской АССР: Этнополитологический аспект
Галущенко Олег
Revista de Etnologie şi Culturologie
Nr. 2 / 2007 / ISSN 1857-2049
Disponibil online 21 November, 2013. Descarcări-17. Vizualizări-1331
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2006 - 1

Начало проведения политики украинизации в Молдавской АССР (20-е гг. XX в.)
Галущенко Олег
Институт культурного наследия АНМ
Revista de Etnologie şi Culturologie
Nr. 1 / 2006 / ISSN 1857-2049
Disponibil online 27 September, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-111
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 31 of 31