IBN
Close
Borş Vladimir
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Proiecte(0)
Google Scholar ID
ORCiD

Articole în reviste din RM - 3. Publicaţii la conferinţe din RM - 8.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
  • 3. Articole în reviste din RM
  • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
  • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 1
  • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 1
  • 3.1.5.Articole în reviste științifice din RM (până în 2009) - 1
  • 5. Publicaţii la manifestări din RM
  • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 1
  • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 7

2022 - 1

Impactul conflictului transnistrean asupra aderării Republicii Moldova la Uniunea Europeană
Borş Vladimir1 , Butucec Sabina12
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 Institutul Naţional de Informaţii şi Securitate ,,Bogdan, Întemeietorul Moldovei”
Securitatea națională a Republicii Moldova: provocări și tendințe
2022. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 10 August, 2022. Descarcări-13. Vizualizări-64
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 2

Dimensiunea organizațional-funcțională a autorităților administrative centrale din subordinea guvernului
Borş Vladimir
Universitatea de Stat din Moldova
Ştiinţa politică şi administrativă: provocări globale, soluţii locale
2021. Chişinău. ISBN 978-9975-3459-7-2.
Disponibil online 7 December, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-190
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tendinţe de digitalizare a administraţiei publice în contextul globalizării
Iaţco Mariana , Borş Vladimir
Universitatea de Stat din Moldova
Moldoscopie
Nr. 2(93) / 2021 / ISSN 1812-2566
Disponibil online 22 November, 2021. Descarcări-77. Vizualizări-291
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 1

Regimul juridic al oficiilor consulare
Borş Vladimir
Universitatea de Stat din Moldova
Integrare prin cercetare si inovare. Științe sociale. Rezumate ale comunicărilor
Vol. 2. 2019. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-149-51-8.
Disponibil online 16 November, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-307
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 2

Conducerea ministerială
Borş Vladimir
Universitatea de Stat din Moldova
Integrare prin cercetare si inovare. Științe sociale. Rezumate ale comunicărilor
2018. Chisinau, Republica Moldova. .
Disponibil online 25 June, 2019. Descarcări-23. Vizualizări-409
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Strategii privind dezvoltarea autonomiei locale în Republica Moldova în contextul aprofundării democraţiei
Iaţco Mariana , Borş Vladimir
Universitatea de Stat din Moldova
Reformarea administraţiei publice locale – imperativ al modernizării Republicii Moldova
2018. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 18 July, 2018. Descarcări-12. Vizualizări-527
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 2

Guvernul Republicii Moldova şi realizarea politicii externe
Borş Vladimir
Universitatea de Stat din Moldova
Reforma administraţiei publice: probleme şi perspective
2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-71-916-2.
Disponibil online 16 July, 2018. Descarcări-16. Vizualizări-594
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Statutul juridic al misiunii diplomatice
Borş Vladimir
Universitatea de Stat din Moldova
Integrare prin cercetare și inovare.Ştiinţe sociale
2017. Chisinau, Republica Moldova. .
Disponibil online 13 May, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-85
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 1

Atribuţiile exercitate de viceministru
Borş Vladimir
Universitatea de Stat din Moldova
Integrare prin cercetare şi inovareŞtiinţe juridice. Ştiinţe economice.
2013. Chisinau, Republica Moldova. .
Disponibil online 5 June, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-235
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2009 - 1

Regimul politic din Republica Moldova: în căutarea formulei optime
Bucataru Igor , Borş Vladimir
Universitatea de Stat din Moldova
Moldoscopie
Nr. 2(45) / 2009 / ISSN 1812-2566
Disponibil online 21 November, 2013. Descarcări-13. Vizualizări-661
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2000 - 1

Drepturile şi obligaţiile Republicii Moldova ca subiect al dreptului internaţional
Borş Vladimir
Universitatea de Stat din Moldova
Moldoscopie
Nr. 2(14) / 2000 / ISSN 1812-2566
Disponibil online 14 December, 2013. Descarcări-4. Vizualizări-564
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 11 of 11