IBN
Close
Bujoreanu Valeriu
Brevete
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Scopus Author ID

Articole în reviste din RM - 1. Publicaţii la conferinţe din RM - 4. Publicaţii peste hotare - 3.
Publicații indexate în SCOPUS - 3. Teze/Rezumate în culegeri - 1.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
  • 3.1.5.Articole în reviste științifice din RM (până în 2009) - 1
  • 4. Articole în reviste de peste hotare
  • 4.2.Articole în reviste din Scopus - 3
  • 5. Publicaţii la manifestări din RM
  • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 3
  • 5.4.Teze / rezumate în culegerile de la alte manifestări din RM - 1

2017 - 1

Some reactions to virus infections of Solanum Lycopersicum L. Genotypes with different defense responses
Andronic Larisa1 , Balashova Irina2 , Bujoreanu Valeriu1 , Smerea Svetlana1
1 Institute of Genetics, Physiology and Plant Protection of the Moldovan Academy of Sciences,
2 All-Russian Research Institute of Vegetable Breeding and Seed Production
Genetica, fiziologia şi ameliorarea plantelorconferinţă ştiinţifică internaţională
Ediția 6. 2017. Chişinău. ISBN 978-9975-56-463-2.
Disponibil online 18 December, 2019. Descarcări-11. Vizualizări-788
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 1

Evaluarea microstructurală a calusurilor derivate de la genotipuri de tomate cu diferită reacţie de răspuns la agenţi virali
Andronic Larisa , Smerea Svetlana , Bujoreanu Valeriu
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor al AŞM
Biotehnologii avansate – realizări şi perspectiveSimpozionul ştiinţific naţional cu participare internaţională
Ediţia IV-a. 2016. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 11 September, 2019. Descarcări-11. Vizualizări-522
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 1

The opportunity of using viral infection in increasing of variability in tomato valuable traits
Mărîi Liliana , Bujoreanu Valeriu , Berzoi Valentina
Institute of Genetics, Physiology and Plant Protection of the Moldovan Academy of Sciences
International Congress of Geneticists and Breeders from the Republic of Moldova
Ediţia 10. 2015. Chisinau, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-4126-1-2.
Disponibil online 8 October, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-538
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 1

Caracteristica morfo-biologică și biochimică a unor forme de tomate obținute pe căi neconvenționale
Bujoreanu Valeriu , Mărîi Liliana , Berzoi Valentina , Chitrosan Liliana
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor al AŞM
Genetica, fiziologia şi ameliorarea plantelor
Ediția 5. 2014. . .
Disponibil online 25 July, 2020. Descarcări-9. Vizualizări-455
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2010 - 2

Genotoxicity of barley stripe mosaic virus in infected host plants
Andronic Larisa , Jacotă Anatol , Bujoreanu Valeriu , Grigorov Tatiana
Academy of Sciences of Moldova
Central European Journal of Biology
Nr. 5(5) / 2010 / ISSN 1895-104X / ISSNe 1644-3632
Disponibil online 15 February, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-294
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
In vitro regenerative genotypic specifity of meristems from virus infected grapevine cultivars
Smerea Svetlana , Andronic Larisa , Grigorov Tatiana , Bujoreanu Valeriu
Academy of Sciences of Moldova
Romanian Biotechnological Letters
Nr. S2(15) / 2010 / ISSN 1224-5984
Disponibil online 15 February, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-255
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2009 - 1

Studiul dividerilor mitotice în meristemele radiculare la orz în diverse condiţii de infecţii virale
Andronic Larisa1 , Jacotă Anatol2 , Grigorov Tatiana1 , Bujoreanu Valeriu
1 Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei,
2 Universitatea de Stat din Moldova
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 3(309) / 2009 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 1 December, 2013. Descarcări-6. Vizualizări-1031
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2006 - 1

Features of crossing-over in virus-infected tomato
Chiriac Gheorghe , Andronic Larisa , Bujoreanu Valeriu , Mărîi Liliana
Academy of Sciences of Moldova
Central European Journal of Biology
Nr. 1(3) / 2006 / ISSN 1895-104X / ISSNe 1644-3632
Disponibil online 15 February, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-246
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 8 of 8