IBN
Close
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Simpozionul "Biotehnologii avansate – realizări şi perspective" consacrat aniversării a 70 de ani de la crearea primelor instituţii de cercetare ale Academiei de Științe a Moldovei şi a 55-a de la inaugurarea şi fondarea AŞM, ediția a IV-a
Chişinău, Moldova, 3-4 octombrie 2016
Biotehnologii avansate – realizări şi perspective Simpozionul ştiinţific naţional cu participare internaţională
Cautare
Volum, serie, parte, nr: Ediţia IV-a
Locul publicării: Chișinău, Republica Moldova
Anul publicării: 2016
Numărul de pagini: 185
CZU: I-53 577.21+631.147(063)(082)=135.1=161.1=111
Domenii științifice:
Materiale ale altor ediții disponibile în IBN
Disponibil în IBN: 11 septembrie 2019
Afişează publicaţiile
Sortare publicaţii
An:
Domeniu ştiinţific: Ştiinţe fizico-matematice (7)Ştiinţe agricole (237)Chimie (32)Biologie (646)Tehnică (5)Administrare publică (1)Economie (1)Medicină (1)