IBN
Close
Berzoi Valentina
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Articole în reviste din RM - 1. Publicaţii la conferinţe din RM - 2.
Teze/Rezumate în culegeri - 1.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
  • 3. Articole în reviste din RM
  • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
  • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 1
  • 5. Publicaţii la manifestări din RM
  • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 1
  • 5.4.Teze / rezumate în culegerile de la alte manifestări din RM - 1

2015 - 1

The opportunity of using viral infection in increasing of variability in tomato valuable traits
Mărîi Liliana , Bujoreanu Valeriu , Berzoi Valentina
Institute of Genetics, Physiology and Plant Protection of the Moldovan Academy of Sciences
International Congress of Geneticists and Breeders from the Republic of Moldova
Ediţia 10. 2015. Chisinau, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-4126-1-2.
Disponibil online 8 October, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-538
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 1

Caracteristica morfo-biologică și biochimică a unor forme de tomate obținute pe căi neconvenționale
Bujoreanu Valeriu , Mărîi Liliana , Berzoi Valentina , Chitrosan Liliana
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor al AŞM
Genetica, fiziologia şi ameliorarea plantelor
Ediția 5. 2014. . .
Disponibil online 25 July, 2020. Descarcări-9. Vizualizări-455
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 1

Variabilitatea caracterelor cantitative la orz în generaţiile M0-M3 la plantele
Grigorov Tatiana , Smerea Svetlana , Andronic Larisa , Berzoi Valentina
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor al AŞM
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 3(321) / 2013 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 7 February, 2014. Descarcări-29. Vizualizări-984
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 3 of 3